ANDA BOLEH IKLAN APAN SAHAJA BIZ, JAWATAN KOSONG, DAN APA SAJA KAT SINI

KOJ3332 - PRINSIP & AMALAN KEWARTAWANAN - NOTA

|

PRINSIP & AMALAN KEWARTAWANAN
[First Face-To-Face]
[KOJ 3332]
Universiti Putra Malaysia

UNIT-UNIT
􀁺 I: Proses Penulisan
􀁺 II: Peranan Wartawan dan Akhbar
􀁺 III: Maklumat Asas Kewartawanan:
􀁺 IV: Ciri Berita
􀁺 V: Penulisan Pendulu Berita

Pendahuluan:
􀁺 Biar apapun jawatan wartawan, bidang
tugas tetap tertakluk kpd elemen2:
􀁺 Sumber; Mesej; Saluran; dan Penerima
􀁺 Manakala implikasinya:
􀁺 Gangguan; Maklumbalas; Undang2, dll.

Pra-syarat wartawan:
􀁺 Miliki
􀁺 Kredibiliti & integriti
􀁺 Rasa ingin tahu / ‘curiosity’
􀁺 Keyakinan diri
􀁺 Keberanian / ‘courage’
􀁺 Kebijaksanaan & Pengetahuan luas
􀁺 Sumber dan ‘contact’ yg berkredibiliti
􀁺 ‘Healthy skepticism’ & ‘non-bias’

Bidang tugas wartawan:
􀁺 Kemahiran yg perlu ada:
􀁺 Kemahiran ‘mencerap’ dan ‘memerhati’
􀁺 Kemahiran mencatat nota & mencari informasi
􀁺 Kemahiran bertanya soalan yg relevan
􀁺 Kemahiran ‘checking & verifying information
􀁺 Kemahiran menganalisa & mentafsir informasi
􀁺 Kemahiran menulis – penguasaan bahasa!!!

Unit I
Proses Penulisan
􀁺 “Memahami proses-proses penting
dalam penulisan sesebuah berita
ataupun artikel.”
􀁺 Pra-penulisan
􀁺 Penulisan
􀁺 Penyemakan
􀁺 Penyuntingan
􀁺 Penerbitan

Lima Tahap Proses Penulisan
􀁺 Persepsi seseorang wartawan
􀁺 Kualiti peribadi seseorang wartawan
􀁺 Hasil perbincangan topik tertentu
􀁺 Pengamatan terhadap sesuatu isu / objek
􀁺 Agenda agensi yang dikhidmatinya
􀁺 Hasil2 penyelidikan / tinjauan

PRA-PENULISAN
Ada dua teknik utama:
􀁺 Induksi
􀁺 Deduksi
Induksi:
􀁺 Bermula dgn fokus / cadangan tajuk.
􀁺 Kemudian diberi pendulu berita,
􀁺 Kemudian dilengkapkan dgn fakta yg relevan
Deduksi
􀁺 Menulis kesemua fakta yg penting dahulu
􀁺 Kemudian dicari fokus, dan diberi pendulu berita.
􀁺 Kemudian baru disusun fakta yg relevan.

PENULISAN
Format Penulisan sebetulnya bergantung kepada
agensi persuratkhabaran masing2.
Bagaimanapun, lazimnya:
􀁺 Panjang berita ditentukan oleh perenggan
􀁺 Setiap perenggan lazimnya mewakili hanya 1 ayat
(sederhana panjang) sahaja.
􀁺 Setiap perenggan ditaip selang sebaris.

PENULISAN: FORMAT
Panjang perenggan (dipanggil ‘para’ sahaja):
􀁺 short (3-10)
􀁺 medium (10-15)
􀁺 long (15 – 20)
􀁺 no limit (more than 20)

PENULISAN: FORMAT
Sebaik sahaja artikel siap ditulis, wartawan wajar
mengaplikasi kaedah TSUGR:
􀁺 T – Tambah (apa yg perlu)
􀁺 S – Susun (ikut keutamaan / susunan)
􀁺 U – Ubah (atau pinda sebarang maklumat)
􀁺 G – Ganti (perkataan/terma/istilah tertentu)
􀁺 R – Rujuk (kpd ketua / sumber yg relevan)

PENYEMAKAN:
Setelah itu, wartawan juga perlu:
􀁺 Membaca artikel / berita berkali-kali
􀁺 Memeriksa aspek logika dlm pemberitaan
􀁺 Menyemak istilah / terma / lain2 yg penting
􀁺 Memastikan 60 peratus ayat aktif digunakan
􀁺 Memastikan keseimbangan ‘quotations’.
􀁺 Memastikan susunan keutamaan dari segi:
􀁺 ‘Prominence’
􀁺 Protokol & etiket
􀁺 Kronologi peristiwa, dll.

PENYEMAKAN:
Proses penyuntingan oleh wartawan sendiri sblm
dihantar kpd editor. Antaranya:
􀁺 Penyuntingan sendiri
􀁺 Aturan keutamaan, susunan, ayat aktif, ‘quotes’
􀁺 Penyenaraian
􀁺 Menyemak ‘housestyles’, format kolum, dll agensi
􀁺 Pembacaan pihak kedua
􀁺 Meminta rakan lain membaca berita anda
􀁺 Meminta pandangan mereka berhubung:
􀁺 Kefahaman dan persepsi mereka
􀁺 Logik / tidak berita anda
􀁺 Lain-lain aspek yg relevan

PENYUNTINGAN:
• Lazimnya wartawan tidak terlibat secara langsung
dgn proses ini.
• Tugas wartawan separuh berakhir slps berita /
artikel dihantar kepada ketua meja / editor.
• Bagaimanapun, wartawan perlu menunggu sehingga
beritanya selesai disemak / disunting oleh ketua
meja / editor bertugas.
• Selepas itu barulah wartawan boleh pulang.

PENERBITAN:
Unit II
Peranan Wartawan dan Akhbar
􀁺 “Memahami peranan wartawan dan
agensinya terhadap negara, agensi, dan
masyarakat.”
• Anda harus faham bahawa prinsip dan amalan
kewartawanan di mana2 negara sekalipun tidak akan
serupa.
• Prinsipnya mungkin serupa (kebebebasan akhbar),
tetapi amalannya bergantung kepada banyak aspek
lain.
• Bahkan, prinsip dan amalan kewartawanan itu
berubah dari semasa ke semasa kerana ia ‘hidup
dan berkembang’ dalam masyarakat.

PENDAHULUAN:
Antara Fungsi2 Teras
Media Massa di Malaysia:
􀁺 Memperkukuhkan perpaduan nasional
􀁺 Menjaya & membangunkan aspirasi negara
􀁺 Memenuhi keperluan semua ahli masyarakat
􀁺 Mewujudkan ‘check & balance’ dlm masyarakat
􀁺 Menjadi pemerhati kepada masyarakatnya

Faktor2 yg Mempengaruhi
Prinsip dan Amalan Kewartawanan
di Malaysia:
􀁺 Sejarah negara
􀁺 Pembentukan kewarganegaraan
􀁺 Budaya politik (Political culture)
􀁺 Dasar2 Kerajaan (dahulu, semasa, masa depan)
􀁺 Pembangunan ekonomi
􀁺 Sistem perundangan (legal system)

Fungsi & Konsep
Media Takrifan Malaysia:
􀁺 Media massa dianggap sebagai sebuah institusi
􀁺 Punyai peranan penting dlm masyarakat
􀁺 Fungsi itu perlu relevan dgn keperluan negara
􀁺 Berpegang kpd Teori Tanggungjawab Sosial
􀁺 “Media perlu diberikan kebebasan – tetapi mesti
dengan tanggungjawab”.

Teori Akhbar Tggjwb Sosial
􀁺 • Ia berkembang pada abad ke 20.. Tercetus
ekoran masyarakat luntur kepercayaan
terhadap Teori Libertarian (berlaku monopoli
peribadi dlm pemilikan media).
􀁺 • Juga lahir kerana masyarakat mula sedar
bahawa pihak akhbar tidak lagi melaksanakan
tanggungjawab awam.
􀁺 • Pendirian utama: Kebebasan perlu seiring
dengan tanggung jawab.

Antara Prinsip
Teori Akhbar Tanggungjawab Sosial
􀁺 Media perlu bertggjwb dlm menyebarkan maklumat.
􀁺 Berita2 yg disebarkan perlu profesional, tepat,
berobjektif, dan berfokus.
􀁺 Akhbar berkecuali dlm hal2 keganasan / jenayah /
provokasi.
􀁺 Masyarakat punya hak & ruang utk kemuka
pendapat.
􀁺 Wartawan & media punyai tggjwb kpd masyarakat,
majikan, kerajaan & pasaran.
􀁺 Contoh: Malaysia, beberapa agensi media Britain
dan Amerika Syarikat – (Post-Dispatch, Courier-
Journal, Milwaukee journal).

Unit III
Maklumat Asas Kewartawanan:
Format, Ejaan, dan Gaya Penulisan
􀁺 “Mempelajari maklumat2 asas dalam
bidang kewartawanan dalam usaha
memahami aspek penulisan laporan /
artikel kontemporari.”
• Maklumat asas kewartawanan ini merupakan
maklumat umum sahaja.
• Maklumat sebenar bergantung kepada:
• Agensi yang dikhidmati
• Meja ( News Desk) yang dikhidmati
• Keluasan kolum yang ada pada satu2 hari
• Bagaimanapun, maklumat asas ini amat relevan
dengan prinsip dan amalan kewartawanan
kontemporari.

PENDAHULUAN:

Antara terma yg lazim digunakan
oleh wartawan Malaysia:
􀁺 Slug / slugs – Tajuk dokumen
􀁺 Scoop – berita yg hanya diperolehi satu2 wartawan
􀁺 Angle – sudut pemberitaan (spt angle jarak, dll.)
􀁺 Exclusive – berita yg lazimnya melalui temu janji
􀁺 Byline – nama wartawan yg dicetak bersama berita
􀁺 Deadline – tarikh ‘mati’ sesebuah berita
􀁺 Caption – sebarang keterangan di bawah foto
􀁺 Pixman – jurufoto
􀁺 Follow-ups – berita susulan
􀁺 Proof reader – penyemak berita sblm dicetak

Antara terma yg lazim digunakan
oleh wartawan Malaysia:
FILLERS (sendal)
􀁺 short news just to fill the space
􀁺 it also applies to “sub-topics” or “page breakers”
HEADING
􀁺 For common news – not more than 6 words
􀁺 For sub-heading – only exist in the headline news
(Only as applicable as it can be!)
LEAD
􀁺 Muka depan
􀁺 first lead (main news)
􀁺 second lead (second most important news – as
applicable as it can be)

Format lazim
penulisan artikel / laporan:
SLUG: DNA/Spoon
OLEH: Saiful Abdul Rahman
CADANGAN TAJUK 1: UJIAN DNA SAHKAN MAYAT ALONG SPOON
CADANGAN TAJUK 2: ANGGOTA POLIS AKAN DIDAKWA DI JELEBU HARI INI
KUALA LUMPUR, Isnin – Ujian deoxyribonucleic acid (DNA) ke atas
rangka mayat yang ditemui dalam gaung di Jalan Kelawang, Jelebu,
Negeri Sembilan pada 6 Januari lalu, mengesahkan ia adalah penyanyi
Kumpulan Spoon, Sabi’ul Malik Shafiee atau dikenali sebagai Along.
Ketua Polis Negara, Tan Sri Norian Mai membuat pengumuman itu
selepas pihaknya dimaklumkan oleh Jabatan Kimia mengenai
keputusan ujian DNA yang dijalankan sejak 11 Januari lalu.
/habis

PANDUAN MENULIS BERITA
KONTEMPORARI:
Strategi awal:
􀁺 Dapatkan kesemua maklumat
􀁺 Baca berkali-kali
􀁺 Tentukan perenggan “lead”
􀁺 Tulis dalam bentuk yg bersesuaian dgn berita*
Bentuk yang bersesuaian bermaksud:
􀁺 Housestyle
􀁺 Jenis berita
􀁺 Kolum

PANDUAN MENULIS BERITA
KONTEMPORARI:
Housestyle pula bergtg kpd orientasi akhbar:
􀁺 Arus Perdana
􀁺 Kompak / Tabloid
Jenis berita
􀁺 Semasa
􀁺 Rencana
􀁺 Komentar
􀁺 Susulan
Kolum
􀁺 Muka depan
􀁺 Muka belakang
􀁺 Ruangan yang ada

Sumber-sumber pemberitaan
secara umum:
􀁺 Sidang akhbar –‘Q & A sessions’
􀁺 Faks / ‘handouts’ –‘digesting the information’
􀁺 Panggilan telefon /‘call-out’ –susulan, pandangan
􀁺 Bersemuka / wawancara –temu janji, spontan
􀁺 Panggilan masuk /‘call-in’ –menteri, selebriti, aduan
􀁺 Artikel-artikel –info internet, berita agensi luar
􀁺 ______________Pemantauan / pemerhatian –jenayah, kempen

Pelbagai Pendekatan
Pemberitaan (wawancara) :
Sidang akhbar (Press conference)
• a collection of answers out of questionnaires
proposed to the source by a group of journals
Phone calls
• you ask; he answers
• you pause; he clarifies
• you pressure; he pauses (answer/hang-up/silent)
Face-to-face
• with appointments
• impromptu interviews
• an eyewitness
• from social gatherings/etc.

Menentukan JUMLAH individu
untuk diwawancara:
1. A prominent figure
Figures: PM/Technocrats / Academicians, etc.
Angles: Policies / Vision / etc.
Mood: Telling people what it is all about
2. Two or more prominent figures
Figures: Icons / Idols / Celebrities
Angles: Fashion / Intellectual matters / etc.
Mood: Discussing the existing matters on
common ground
(bersambung ke sebelah)

Menentukan JUMLAH individu
untuk diwawancara:
3. A prominent figure and few masses
- Figures: Icons / Idols / Celebrities with masses
- Angles: Almost anything
- Mood: Strengthening the previous agreed decisions
4. Masses
- Figures: Anybody
- Angles: Anything
- Mood: Strengthening the previous agreed decisions or
anonymous perceptions according to what the news is
aiming to focus at.

Menentukan LATAR ahli
masyarakat untuk diwawancara:
Multi cultural races
• a Malay
• a Chinese
• an Indian
Pleasant looking and presentable
• good looking
• well-dressed
• tidy
Gender
• Male / female
• Depending on issues

Unit IV
Ciri-Ciri Berita:
􀁺 “Mempelajari apakah ciri-ciri yang
membentuk atau menentukan sesebuah
majlis, peristiwa, atau acara itu
mempunyai nilai-nilai berita.”
• Maklumat asas kewartawanan ini merupakan
maklumat umum sahaja.
• Maklumat sebenar bergantung kepada:
• Agensi yang dikhidmati
• Meja ( News Desk) yang dikhidmati
• Keluasan kolum yang ada pada satu2 hari
• Bagaimanapun, maklumat asas ini amat relevan
dengan prinsip dan amalan kewartawanan
kontemporari.

PENDAHULUAN:
Antara Definisi Berita
/ Ciri-ciri Berita:
􀁺 Lain2 elemen: (Webster’s Dictionary)
􀁺 Sesuatu perkhabaran yg baru berhubung apapun
􀁺 Sesuatu yg baru berlaku
􀁺 Laporan berhubung event secara kolektif
􀁺 Surat khabar itu sendiri!
Lain2 definisi:
􀁺 Sesuatu yg biasa tetapi ‘bizzare’
􀁺 Sesuatu yg negatif & bercanggah
􀁺 Sesuatu yg luar biasa & tidak diduga
􀁺 Sesuatu yg berkaitan dgn budaya setempat
􀁺 Sesuatu yg jarang tetapi punyai ‘frequency’
􀁺 Perlakuan kelompok elit dlm satu2 masyarakat

Faktor2 yg punyai ‘news values’ &
pengaruhi ‘angle’ berita:
􀁺 Faktor2 yg mempengaruhi berita secara umum:
􀁺 Faktor Masa (Timeliness Factor)
􀁺 Faktor Status (Prominence Factor)
􀁺 Faktor Jarak (Proximity Factor)
􀁺 Faktor Kemanusiaan (Human Interest Factor)
􀁺 Faktor Kesan Berturutan (Consequential Factor)

Lain-lain Ciri2 Berita:
􀁺 Penting (memenuhi keperluan):
􀁺 (1) Agensi (2) Meja berita (3) Penerima
􀁺 Benar (terhadap keperluan & keutamaan semasa)
􀁺 Melaporkan utk mewujudkan kesejahteraan
􀁺 Cepat (sepantas mungkin tetapi berhemah)
􀁺 Kepakaran pemberita & kecelikan teknologi
􀁺 Lengkap – (5W’s & 1H)
􀁺 Cermat – Ejaan, Nama, Akronim, ‘Layman language’
􀁺 Objektif
􀁺 Persoalan integriti, kredibiliti, reputasi, & akauntabiliti

JENIS2 BERITA
# Hard news – recent & straight forward.
# Soft news – feature writings, articles, etc.
# Investigative – news that needs probing.
PERINGATAN!
􀁺 Tidak kesemua kandungan modul anda boleh
diaplikasi kepada sistem media Malaysia kerana
setiap negara punyai sistem media tersendiri.

Lain2 Jenis Berita di Malaysia:
􀁺 Berita Daerah (Tempatan)
􀁺 Laporan yg merujuk kpd lokasi (metro, kg, pekan, dll)
􀁺 Berita Bukan Daerah (Negeri)
􀁺 Laporan yg merujuk kpd aktiviti / tindakan PBT
􀁺 Berita Nasional
􀁺 Laporan yg merujuk kpd aktiviti / tindakan berstatus
nasional --- dasar2, regulasi, gaya hidup, etc.
􀁺 Berita serantau
􀁺 Sebarang laporan yg melibatkan isu negara jiran
􀁺 Berita Antarabangsa
􀁺 Sebarang laporan yg melibatkan isu antarabangsa

Siapa Pembaca Berita
& Bagaimana Mereka Memilih Berita?
􀁺 Majoritinya Wanita [51%]
􀁺 ‘Young Adults’ berusia 18 – 34 thn [30%]
􀁺 Kelompok etnik & imigran [25%]
􀁺 Org dewasa lbh 50 thn [21%]
􀁺 Remaja & Kanak2 berusia 5 – 17 [15%]
Manusia memilih bahan bacaan berpandukan:
• Rasional – 30 hingga 40%
• Emosional – 60 hingga 70%

Unit V
Penulisan Pendulu Berita:
(‘pendulu’ atau ‘lead’ adalah ayat
pertama pada sebarang berita)
􀁺 “Pendulu memberi gambaran keseluruhan fokus
berita. Ia menarik minat pembaca sasaran, dan
memudahkan mereka memahami sesuatu berita.”
􀁺 “Pendulu boleh disifatkan seperti sebuah pintu
rumah. Ia mengajak pembaca masuk ke dalam
bilik demi bilik…hingga ke seluruh rumah itu. Dan
orang yang menjadi pembimbingnya ialah
pemberita (A. Samad Ismail).”

PENDAHULUAN:
Jenis2 Pendulu Berita Secara Umum:
􀁺 Pendulu biasa (Rujuk ms 124 – 126]
Menggunakan salah satu elemen 5W’s & 1H sbg
pendulu:
􀁺 Siapa? Apa? Bila? Di mana? Mengapa? Bagaimana?
􀁺 Pendulu luar biasa
􀁺 Pendulu ringkasan (menceritakan konklusi peristiwa)
􀁺 Pendulu penting ( meletakkan perkara paling penting
– diikuti yang kedua penting sehingga yg paling
kurang penting)

Bentuk/ Stail Pendulu Berita:
􀁺 Bentuk / Stail Pertanyaan
􀁺 Bentuk / Stail Peluru
􀁺 Bentuk / Stail Petikan
􀁺 Bentuk / Stail Deskriptif
􀁺 Bentuk / Stail Parody

Bentuk/ Stail Pendulu Berita
(secara terperinci):
􀁺 Bentuk / Stail Pertanyaan
􀁺 (soalan diaju kpd pembaca. Tapi, tiap soalan
dicdgkan jwpn)
􀁺 Cth: TIDAK realistik?
􀁺 Bentuk / Stail Peluru
􀁺 Ayat pendek, jitu, padat.
􀁺 Cth: Tun Abdul Razak telah meninggal dunia.
􀁺 Bentuk / Stail Petikan
􀁺 Petikan kata2 sumber yg mempunyai makna.
􀁺 Cth: “Saya bersumpah tidak akan menghisap dadah
lagi!”
􀁺 Bentuk / Stail Deskriptif
􀁺 Pra-syarat: Wartawan itu perlu miliki daya
pengamatan yg baik.
􀁺 Wartawan itu lazimnya menyaksikan sendiri peristiwa
􀁺 Cth: Cuaca redup petang itu tidak sekali-kali
mematahkan semangat Selangor untuk menerobos
gawang lawannya.
􀁺 Bentuk / Stail Parody
􀁺 Popular bagi berita ‘soft’ yg menjurus kepada artikel2
santai, relaks, dll spt hiburan, gaya hidup, dsbgnya.
􀁺 Cth: “Acha adalah Irwan, Irwan adalah Acha” bukan
lagi sebuah rahsia.

Bentuk/ Stail Pendulu Berita
(secara terperinci):
Bagaimana menulis
pendulu berita?
Anda perlu mencari:
􀁺 Apakah info paling menarik minat pembaca?
􀁺 Apakah informasi yg paling penting?
􀁺 Apa sebenarnya intipati peristiwa itu?
􀁺 Apakah yg telah diperkata / diperlakukan?
􀁺 Apakah perkembangan terkini?
􀁺 Apakah yg berlaku hari ini & semalam?
􀁺 Apakah fakta yang paling ganjil?
Terima kasih
& Wassalamualaikum

0 Komen:

Catat Ulasan

Testimoni Biodisc

BOIKOT YAHUDI

BOIKOT YAHUDI

E-Jariah Mudah dan hebat

contact me

My Social : http://matskai.ning.com

 

©2009  Financial Freedom | Template Blue by TNB