ANDA BOLEH IKLAN APAN SAHAJA BIZ, JAWATAN KOSONG, DAN APA SAJA KAT SINI

KOC3433 - KEMAHIRAN KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI

|

KEMAHIRAN KOMUNIKASI
DALAM ORGANISASI
(KOC 3433)


LATAR BELAKANG PENSYARAH
Nama: Dr.Hj.Muhammad Pauzi bin Abd Latif
Alamat: Jabatan Komunikasi, FBMK, UPM.
Kelulusan: B. Mass Comm. (UiTM)
M.Sc (UPM)
Ph.D (UPM)
Jawatan: Pensyarah
Pengetua Kolej Pendeta Za’ba
Tel: 03-89467391
Tel. Bimbit: 019-6684966
Faks: 03-89467394
Email: pauzi@fbmk.upm.edu.my
Bidang: Perhubungan Awam
Komunikasi Keorganisasian

OBJEKTIF KURSUS
Pada akhir kursus ini para pelajar akan
dapat memahami dan mengaplikasikan
konsep komunikasi dalam organisasi. Para
pelajar juga akan dapat memahami kaedahkaedah
komunikasi yang diamalkan dalam
organisasi, mengenalpasti serta memahami
masalah-masalah dan halangan-halangan
komunikasi dalam organisasi serta
mengenalpasti strategi untuk
menanganinya. Dengan kefahaman begini
para pelajar diharap akan dapat
menjalankan tugas-tugas organisasi
dengan berkesan sama ada semasa
menuntut mahupun sesudah bergraduat.

SINOPSIS KURSUS
Kursus ini meliputi konsep-konsep
komunikasi; konsep organisasi; komunikasi
formal dan tidak formal dalam organisasi;
halangan-halangan komunikasi dalam
organisasi; amalan-amalan dan aktivitiaktiviti
dalam organisasi.

PENILAIAN KURSUS
Tugasan 1 (Analisis Komunikasi) - 30%
Tugasan 2 (Position Paper1) - 10%
Ujian Pertengahan Semester - 30%
Peperiksaan Akhir - 30%
100%

PENGHANTARAN TUGASAN

• Adalah menjadi tanggungjawab para pelajar
untuk menyimpan sesalinan tugasan yang telah
dihantar kepada pensyarah.
• Tugasan boleh diserahkan kepada pensyarah
terus, di pejabat am jabatan komunikasi, di pusat
pembelajaran atau melalui pos laju dialamatkan
kepada:
Dr. Hj. Muhammad Pauzi bin Abd Latif.
Jabatan Komunikasi,
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi,
Universiti Putra Malaysia.
43400 Serdang, Selangor Darul Ehsan.
Garis panduan email
• Penghantaran tugasan melalui email tidak
dibenarkan sama sekali.
• Gunakan email untuk sebarang pertanyaan dan
kemusykilan berkaitan dengan kursus.
• Pastikan mesej yang dihantar positif dan
profesional.

Bab Ulangkaji Sehingga Pertengahan Semester
(Peperiksaan Pertengahan Semester)
Bab 1 Mengenali Komunikasi
•Apa itu komunikasi
•Unsur-unsur dalam proses komunikasi
•Klasifikasi komunikasi
Bab 2 Mengenali Organisasi
•Apa itu organisasi
•Ciri-ciri organisasi
•Struktur organisasi
•Prinsip-prinsip organisasi
•Peranan dan fungsi organisasi
•Pengertian komunikasi dalam organisasi

Bab Ulangkaji Sehingga Pertengahan Semester
(Peperiksaan Pertengahan Semester)
Bab 3 Teori Pengurusan dan Komunikasi
• Era pengurusan klasik
• Era Pengurusan perhubungan manusia
• Era pengurusan sumber manusia
Bab 4 Komunikasi dan Kepimpinan
• Pengertian kepimpinan
• Konsep kecekapan dan keberkesanan
• Segitiga keberkesanan komunikasi
• Ciri-ciri pemimpin
• Gaya kepimpinan

Bab Ulangkaji Sehingga Akhir Semester
(Peperiksaan Akhir Semester)
BAB 5 KOMUNIKASI FORMAL DALAM ORGANISASI
5.1 Komunikasi ke bawah
5.2 Komunikasi ke atas
5.3 Komunikasi mendatar
BAB 6 KOMUNIKASI TIDAK FORMAL DALAM
ORGANISASI
6.1 Grapevine
6.2 Jaringan komunikasi

Bab Ulangkaji Sehingga Akhir Semester
(Peperiksaan Akhir Semester)
BAB 7 HALANGAN KOMUNIKASI DALAM
ORGANISASI
7.1 Kerosakan maklumat
7.2 Bebanan komunikasi
BAB 8 AMALAN KOMUNIKASI DALAM
ORGANISASI
8.1 Pembentangan lisan
8.2 Pengendalian mesyuarat/perbincangan
8.3 Penulisan minit mesyuarat
8.4 Penulisan laporan
8.5 Penulisan memo/surat pekeliling
8.6 Perbualan telefon/e-mail

BAHAN RUJUKAN DAN RUJUKAN
TAMBAHAN
• Modul KOC 3433 (PPL)
• Abdul Mua’ti@Zamri Ahmad (2003).
Komunikasi di tempat kerja. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
• Goldhaber, G.B. (1992). Komunikasi
dalam organisasi. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.
• Zalabak, P.S. (2002). Fundamentals of
organizational communication:
Knowledge, sensitivity, skills, values. 5th
ed. Boston: Allyn and Bacon.
NOTA TAMBAHAN
Gaya Penulisan DBP
• (sila rujuk Gaya Dewan Edisi Ketiga,
Dewan Bahasa dan Pustaka)
Gaya Penulisan APA
• http://www.wooster.edu/psychology/apacrib.
Html

TUGASAN 1
TUGASAN 1 – Analisis Komunikasi dalam Organisasi (30%)
1.Komunikasi ke atas
2.Komunikasi ke bawah
3.Komunikasi mendatar
4.Komunikasi tidak formal
5.Halangan-halangan komunikasi dalam organisasi
Tarikh Penghantaran: Sebelum peperiksaan akhir.
Perkara penting yang perlu dibuat
1. Pilih satu organisasi untuk dianalisis.
2. Tulis surat kepada pihak pentadbiran organisasi
yang dipilih dan nyatakan hasrat anda
menjalankan kajian.
3. Sesudah menerima surat kebenaran, baru
jalankan kajian.
4. Dapatkan maklumat berkenaan struktur
organisasi kajian dan buat carta organisasi.

0 Komen:

Catat Ulasan

Testimoni Biodisc

BOIKOT YAHUDI

BOIKOT YAHUDI

E-Jariah Mudah dan hebat

contact me

My Social : http://matskai.ning.com

 

©2009  Financial Freedom | Template Blue by TNB