ANDA BOLEH IKLAN APAN SAHAJA BIZ, JAWATAN KOSONG, DAN APA SAJA KAT SINI

Direktori Pilihan

|

Laman
Ulasan
MalaysianSchoolNet
Mengandungi bahan-bahan Kurikulum seperti SP dan HSP. Terdapat juga bahan-bahan sokongan lain yang dapat membantu para guru dan pelajar.

CikguNet
Mengandungi bahan-bahan rujukan seperti rancangan mengajar, tip mengajardan pelbagai lagi panduan panduan lain yang berkaitan dengan teknologi maklumat.

Guru Bestari
Laman Guru Bestari menyediakan ruangan khas kepada guru-guru dan pelajar- pelajar untuk berbincang serta bertukar-tukar pendapat. Berbagai aktiviti dan maklumat disediakan kepada guru dan pelajar sebagai sumber rujukan. Maklumat lengkap berhubung sekolah bestari boleh diperoleh di sini.

Prog. KDP Perak
Terdapat bahan-bahan P&P, tutorial dan sambungan kepada laman-laman pendidikan yang lain.

Ilmu Komputer
IlmuKomputer.Com adalah laman web yang memuat tutorialdan kuliah ICT berbahasa Indonesia di bidang ICT. Dan saat ini telah tumbuh menjadi sebuah Laman Web Terbuka eLearning Indonesia. Misi utama dan ikrar kami adalah turut mengambil bahagian dalam mencerdaskan anak bangsa, terutama dalam pendidikan ilmu komputer. Tutorial dalam format PDF yang siap untuk dimuat turun.

PC Weboepodia
The #1 online encyclopedia and search engine dedicated to computer technology. Enter a search term or browse through the categories, and sail the Web!

Portal ETeMS
Portal Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris

Foreign Language For Traveller
Mempelajari lebih daripada 70 bahasa asing dengan sebutan bersuara.

Learning Technology Dissemination Initiative
The Learning Technology Dissemination Initiative was funded between 1994 and 1999 by the Scottish Higher Education Funding Council to promote the use of learning technology and computer based learning materials in Scottish Higer Education. The LTDI web site will continue to provide free access to the resources and publications that LTDI created.

Laman Web Buku Komputer
Laman web yang menyediakan buku-buku ICT dalam bahasa Inggeris.

Alim's Homepage
Kisah nabi-nabi dan rasul-rasul.

Click & Learn
Here you find more than 300 pages of course material for self-study or remote instruction related to IT. Sub-divided into many illustrated modules.

KOC3301 - KOMUNIKASI KORPORAT-NOTA

|

PERKEMBANGAN KOMUNIKASI KORPORAT

LATARBELAKANG

- Perubahan politik, ekonomi, sosial, teknologi dan budaya berlaku dengan pantas.
- Pada abad ke-20, Asia menjadi gelanggang percaturan dunia barat.
- Andaian bahawa pada pertengahan abad ke-21, Asia akan menjadi kuasa penentu pembangunan manusia.
- Dunia menjadi perkampungan global.
- Peredaran maklumat menjadi intipati kpd pembangunan sesebuah perbadanan moden.
- Fenomena tahap saling bergantung berlaku secara drastik - teknologi maklumat.
- Di Malaysia, pengurusan perbadanan moden perlu berubah agar selaras dengan perubahan dunia - ekonomi.
- Penyusunan dasar kewangan dan ekonomi.
- Merangka strategi baru operasi.

Komunikasi Tradisional

- suatu aksi transmisi mengenai fakta, idea, pandangan dan mesej daripada seorang (kumpulan, organisasi, publik) kepada seorg yg lain (kump., organisasi, publik).
- Satu pengaliran mesej secara satu hala tanpa melibatkan perbincangan. Pengaliran idea secara dua hala bagi mencapai persetujuan maksud.

Komunikasi Kontemporari

- Suatu proses perkongsian maksud.
- idea secara dua hala - maklumbalas - maksud dikongsi bersama.
- Persetujuan bukanlah objektif yang mesti dicapai - kesedaran intipati proses komunikasi.
- Perkongsian maksud berlaku dalam minda manusia - kesamaan.

Komunikasi Korporat

- Istilah serupa tetapi penggunaannya tetap berlainan dari segi aplikasinya.
- Menurut Ind (1990), CC ialah satu proses untuk menterjemahkan atau mengubah sesuatu identiti korporat (persepsi fizikal) kpd imej korporat (persepsi mental).
- Suatu usaha komunikasi dan pengurusan bagi memastikan segala aspek penting dlm struktur organisasi dapat dilaksanakan menurut perancangan.
- Operasi perbadanan sektor swasta secara berterusan didorong oleh motif keuntungan.
- Dasar penswastaan dan pengkorporatan mengubah pengurusan sektor kerajaan.
- Perbadanan sektor awam memberi ‘kemudahan dan perkhidmatan awam’ kepada publik untuk mendapatkan sokongan.

Komunikasi Keorganisasian

- Fokus kepada pengaruh struktur dan operasi organisasi terhadap komunikasi - Makro.
- Isu-isu seperti komunikasi superior-subordinate, jaringan komunikasi dan pemprosesan maklumat keorganisasian.

Komunikasi Pengurusan

- interaksi bersemuka yg tertumpu kepada penyampaian maksud yg dilaksanakan oleh pengurus sebagai sebahagian drpd peranan pengurusan dalam sesebuah organisasi.

Komunikasi Pekerja

- peningkatan aliran dua hala mengenai maklumat dan pendapat, dan perkongsian maksud antara pihak pengurusan dan kakitangan atau kesatuan sekerja.

Komunikasi Pemasaran

- proses penyampaian maklumat yang berkaitan dengan produk dan servis.

Faktor yg mempengaruhi perkembangan CC

1. Perbadanan terpaksa berubah sama ada secara sejadi (natural) atau terancang.
2. Orientasi aktiviti pengurusan (komunikasi) di kalangan pengurus turut berubah.
3. Arah aliran global dlm perbadanan telah menyebabkan wujud jaringan komunikasi.
4. Persekitaran teknologi tinggi (high-tech) yang tidak akrab perlu diseimbangkan.
5. Peraturan dan dasar perundangan telah memberi peluang yang sama-rata dalam menjalankan tugas.
6. Pergerakan kesatuan atau persatuan pengguna secara global.
7. Aspek pemasaran dan periklanan telah melalui suatu revolusi.
8. Kedudukan dan status perbadanan telah meletakkan peranan perhubungan kerajaan sebagai sesuatu yang utama.
9. Media komunikasi baru digunakan dgn meluas dlm pengurusan perbadanan moden.
10. Kebanyakan perbadanan moden bersifat multi-national.
11. Pemindahan teknologi ialah satu proses menggerakkan barangan dan idea baru.

- Perubahan terkawal terjadi akibat faktor luaran.
- Perubahan sejadi terjadi akibat perubahan persekitaran yg berlaku di luar kemampuan kawalan pengurusan.


Notakuliah Forum Pelajar info Kursus
KOMUNIKASI KORPORAT
PERSEORANGAN

Latar Belakang
- Persekitaran kerja berubah & kompleks.
- Kemajuan teknologi - kurang interaksi
- Produktiviti sebenar & seimbang - rasa keakraban sesama manusia - disokong oleh teknologi.
- Pengurus kuasai segala bentuk & strategi komunikasi - disesuaikan dgn situasi.
- 80% masa pekerjaan - aktiviti komunikasi
- Komunikasi high tech - kemahiran kom.

Salahfaham - Interpersonal Com.

1. S/F - Ketrampilan komunikasi
- tak wujud born communicator.
- Latihan

2. S/F - Konteks
- situasi kerja dan konteks sosial.

3. S/F - Budaya
- Bahasa sbg teras budaya - Penghalang
- Kelainan budaya sebenarnya halang kom.

4. S/F - Proses komunikasi
- penyampaian mesej/satu perkongsian maksud

5. S/F - Hubungan & Perkaitan
- Sumber bentuk hubungan/perkaitan
- Penerima menentukan wujud hubungan

6. S/F - Kandungan
- Maksud yg sama dari perkataan yg sama
- Perkataan & frasa ada makna berbeza

7. S/F - Keserasian (Compatibility)
- Ciri latarbelakang & pengalaman yg sama
- Kesedaran & sanggup - kelainan peribadi

Strategi Elakkan Kekeliruan

1. Ketrampilan komunikasi perlu dipelajari melalui latihan dan amalan.
2. Semua situasi sosial (situasi kerja) adalah berbeza atau berlainan.
3. Kelainan budaya mempengaruhi situasi dan proses komunikasi perseorangan.
4. Komunikasi adalah proses perkongsian maksud.
5. Pihak penerima menentukan sesuatu komunikasi terjalin hubungan.
6. Maksud bagi sesuatu perkataan atau frasa adalah berbeza.
7. Ketidakserasian dan kelainan peribadi tidak menghalang komunikasi.

Ciri-ciri K/P dlm Persekitaran Korporat
- Interaksi perseorangan dlm persekitaran korporat adalah berbeza.
- Setiap interaksi sifatnya adalah unik.
- Fokus utama - pembuatan keputusan bagi mencapai matlamat dan misi korporat.
- Penjanaan maklumat dan pendapat.
- Penilaian & pertimbangan terhdp maklumat.
- Orientasi kuasa terlibat dlm proses pembuatan keputusan.
- Wujud dimensi persaingan dan pemujukan.
- Status memainkan peranan penting dlm situasi superior-subordinate.
- Status tinggi menguasai pembuatan keputusan.
- Status rendah hanya menyampaikan maklumat.
- Situasi komunikasi tidak formal (grapevine) - pelengkap kpd jaringan interaksi.
- Wujud konflik kepentingan di kalangan kumpulan.
- Struktur perbadanan yg regulated, pihak superior & subordinate perlu dihormati.
- Masalah perbezaan status, gangguan maklumat dan krisis pengurusan.
- Politik korporat, gatekeeping halang pengaliran maklumat secara bebas - penggunaan istilah teknikal.
- Rumusan, individu harus faham status dlm struktur pengurusan orga & peranan dlm proses CC.

Ketrampilan Relasional

- Definisi, kemahiran untuk meningkatkan kualiti hubungan & kom. yg menyumbang kpd pembtkan hubungan & K/P yg sejati.
- Ketrampilan bersifat relasional bukannya individual.
- Dominasi dikongsi oleh setiap ahli orga. yg ada peranan yg sama penting dan seimbang.
- Interaksi sejati bertujuan utk berkongsi pengaruh - keputusan kom. yg seimbang.

Ciri-ciri Perkongsian Pengaruh
- Libatkan interaksi dua hala - aktif & positif.
- Receptive & responsive dlm proses perbincangan & penaakulan (reasoning).
- Pertukaran idea - mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai, kecenderungan, pengalaman peribadi & maklumat.
- Setiap ahli memiliki ‘ruang’ utk berbincang - hak yg sama utk berhujah.
- Sesuatu maksud - dimaksimumkan tinggi.
- Seseorang ada ‘kuasa’ tentukan keputusan.

Aspek-aspek Ketrampilan Relasional
1. Ktramp. Mendengar & Merespon
- self-centredness vs empathy
- kemahiran kognitif
- proses perkongsian maksud & pengaruh
- proses interaktif dua hala

2. Ktramp. Mengatasi Rasa Malu/Silu
- Jurang perbezaan status dan kuasa
- Perbezaan sosio-budaya, kurang maklumat.
- Yakin diri - berjaya dlm proses komunikasi

3. Ktramp. Bersifat Terbuka/Ikhlas
- mesej dapat dikongsi bersama.
- proses pembuatan keputusan
- yakin idea orang lain.

4. Ktramp. Membentuk & Mengekalkan Corak Interaksi yg Seimbang
- interactional rules ditentukan oleh kelainan budaya korporat - corak interaksi.

5. Ktramp. Bertindak secara Mendesak-Dorong
- assertive, yakin - hujah yg seimbang
- situasi assertive vs situasi agresif

6. Ktramp. Bertanya/Menyoal
- dlm konteks temubual rasmi
- kaedah langsung - dapat maklumat
- proses pengemblengan yg kritikal

7. Ktramp. Memahami Orang Lain
- nilai & kepercayaan
- untuk mentafsir mesej dari orang lain
8. Ktramp. Berunding & Menyelesai Konflik
- proses pembuatan keputusan - < dua org
- situasi WIN-WIN vs WIN-LOSE

9. Ktramp. Mentafsir Perlakuan Bukan-Verbal
- 60-70% maksud - body language
- Peniruan sejak usia muda
- tabiat boleh berubah mll latihan (tertib)

10. Ktramp. Menerimasuai Perlakuan Kom.
- pekerti peribadi
- kelainan perlakuan
- kelainan baru - lebih fleksibel
Notakuliah Forum Pelajar info Kursus
IDENTITI & IMEJ KORPORAT


Latar Belakang
- Dua perspektif :
- sifat atau personaliti sesebuah organisasi - pendekatan korporat.
- Satu disiplin ilmu - kaedah pemasaran produk & organisasi - organisasi perniagaan.
- Proses penonjolan jenama produk & jenama organisasi - imej korporat
- Kehebatan identiti korporat organisasi
- Identiti korporat yg hebat & terancang.
- Identiti - organisasi berada dlm sejarah kecemerlangan dan kejayaan.
- Pelanggan jadi keutamaan setiap aktiviti
- T/jawab & keakraban dgn audiens
- Logo organisasi adalah grafik dan terlalu simbolik.

Identiti Korporat
Definisi, gambaran fizikal atau peribadi sesebuah organisasi
segala program komunikasi & program perubahan - tujuan promosi & publisiti
Tercipta - prestasi sejarah organisasi, falsafah & kepercayaan.
Sifat sejadi teknologi, dasar pemilikan organisasi, semangat pekerja, peribadi pemimpin, etika, budaya, dan segala pendekatan & strategi organisasi.
Identiti - teras (bersifat stabil) kpd kewujudan sesebuah organisasi.
IBM - teknologi pengiraan di kaunter
Boeing - tunggak utama perkembangan perniagaan secara global - k/terbang

Imej Korporat
Definisi, persepsi publik terhadap organisasi
Imej ialah sesuatu yg menjelma dlm minda atau mental publik.
Identiti ialah sesuatu yg dilihat - luaran
Proses menterjemahkan identiti kpd imej yg berlaku dlm minda publik.
Imej - kesan positif dan negatif
boleh berkembang merentasi waktu, budaya & sempadan wilayah.

Keperluan Mengurus IDK

1. Persekitaran dunia perniagaan mengalami perubahan yg deras.
- penyusunan semula struktur & arah tuju

2. Putaran hayat yg semakin singkat.
- citarasa & gaya hidup pengguna berubah.
- pembangunan teknologi & sosiobudaya

3. Orga. berkembang pesat & kompleks.
- sukar selaras & kawalan aktiviti
- Globalisasi - rentasi wilayah & sempadan geografi.
4. Kesukaran buat pengasingan orientasi perniagaan.
- Tradisional - orientasi tunggal.
- Kontemporari - orientasi pelbagai
- Jenama organisasi & jenama produk
- FOKUS --- proses pemasaran organisasi

5. Amalan penggabungan, pengambilalihan, penswastaan & penyusunan semula
orga.
- mengubah hala-cara & arah-aliran persaingan
- satu dimensi baru - dunia kontemporari

6. Pengglobalan organisasi.
- Konsep perkampungan global - teknologi maklumat & teknologi komunikasi.
- Media Internet - persaingan identiti

7. Pengurusan Kom. masa kini semakin mahal & mengambil masa.
- Kos pengurusan identiti korporat
- kekerapan, keseimbangan & pengurusan yg konsisten.
Setiap organisasi adalah unik.
Strategi penghalaan (positioning) - ciri identiti korporat sesuai dgn keperluan & kefahaman publik - jenama produk atau jenama organisasi.
Pengurusan memahami sumber organisasi.
Penyesuaian sumber dgn pelaksanaan identiti korporat - kos efektif - tempoh yg minimum.

Pelaksanaan Program IDK
Kesesuaian strategi korporat
Kaedah pengumpulan maklumat - corak identiti, skop kegiatan, situasi persekitaran pemasaran, tahap kitaran hayat identiti, struktur pengurusan identiti & peruntukan pelaksanaan program.
Pengalaman lepas, kajian, sesi temubual atau perbincangan dgn pihak tertentu.

Sumber Berwibawa
1. Ahli pengurusan tinggi
2. Pekerja dari semua unit atau bahagian
3. Wartawan (ekonomi)
4. Penganalisis pasaran
5. Persatuan perniagaan atau perdagangan
6. Perunding
7. Juruaudit
8. Agensi Periklanan
9. Badan-badan kerajaan
10. Organisasi antarabangsa
11. Pakar industri dan ekonomi

Penilaian terhadap IDK
1. Kualiti produk - lasak, tahan uji & berwibawa
2. Perubahan persepsi imej korporat - evolusi
Kepelbagaian aktiviti - ubah corak & skop identiti organisasi.
Perubahan evolusi -
- positif - sesuai dgn minda publik.
- Berubah secara bertahap tetapi konsisten
Faktor2 yg Mempengaruhi Pengurusan IDK1.

1. Kaedah pemilikan atau pengambilalihan organisasi.
2. Prestasi korporat & produk
3. Struktur korporat
4. Nilai kepimpinan organisasi
5. Tahap perkongsian maklumat

Objektif Pelaksanaan Program IDK

1. Tingkatkan komunikasi dalaman organisasi
2. Tingkatkan tahap kesedaran korporat - publik (kuantitatif)
3. Tingkatkan harga stok atau saham
- harga saham yg tinggi - tingkat nilai IDK
4. Mengkomunikasi strategi baru
- kesesuaian dgn corak & skop IDK
5. Menyusunatur struktur jenama produk
6. Integrasi dua organisasi
7. Wujudkan kerjasama & kesepakatan
8. Sediakan ruang & garis panduan - perkembangan & pembangunan
- Struktur & skop operasi
- nama korporat
9. Menyusun keseluruhan proses penghalaan (positioning).
- Pentafsiran menyeluruh terhadap IDK
- Strategi penonjolan IDK - sokongan sumber
Notakuliah Forum Pelajar info Kursus

KOMUNIKASI KEORGANISASIAN

Latar Belakang
· Komponen utama
· pengaliran maklumat, komunikasi & interaksi kemanusiaan
· Internal & External - situasi interaksi
· Perspektif tradisional - kom. bertulis, aliran mesej, jaringan, kom. informal dsb.
· Perspektif baru - budaya kom., pengurusan konflik & teknologi kom. baru.
· Perspektif lain - arahan, pemujukan, integrasi & inovasi.

Fungsi organisasi
· utk memenuhi keperluan bertindak, integrasi, penyelarasan, penyaringan, penyelenggaraan, regulasi, perubahan, inovasi, adaptasi, pemaklumatan, pemujukan, orientasi, pembuatan keputusan & motivasi.

Komponen organisasi
· struktur organisasi, kualiti, saiz, sistem, kandungan mesej, timing proses kom., kekangan sistem kom & persekitaran.

Faktor - kekangan sistem dlm sistem kom.
· Masalah ketidakserasian dgn peralatan pejabat yang terlalu canggih.
· Dasar pengurusan yang terlalu formal atau informal.
· Sikap negatif pekerja - style pengurusan
· Wujudnya istilah-istilah baru & moden
· Perubahan teknologi kom terlalu pantas
Aspek2 Komunikasi Keorganisasian

Pendekatan Vertikal (Formal)
· kom. menurun (downward)
· arahan - hirarki autoriti (kawalan)
· pembuatan keputusan & dasar organisasi
· kom. menaik (upward)
· masalah kerja & prestasi
· tingkatkan m/balas kpd pengurusan atasan

Pendekatan Horizontal (Informal)
· kom mendatar
· aras hirarki orga. sama

Faktor2 yg mengganggu Kom Menaik
· proses menginterpretasi mesej
· jumlah link dlm jaringan komunikasi
· ketrampilan kom individu
· saiz organisasi
· timing komunikasi
· kesukaran dlm penulisan
· perbezaan kuasa & status
· mobiliti aspirasi
· kesalahfahaman ttg keperluan maklumat
· sensitiviti terhadap topik

Kom Mendatar (Informal)
· Fungsi - utk mengatasi masalah kekangan dlm kom formal & urusan kom lebih spontan pada setiap aras pengurusan.

Peranan2 Kom Korporat Dalaman
· Gatekeeping - kawal info & aliran kom.
· Jaringan dlm kump - sama tapi pelbagai
· Isolasi - proses kurangkan penglibatan
· Kepelbagaian kontak - persekitaran luaran
· Pemimpin pendapat (pakar) - pengaruhi ahli

Kom Vertikal (Formal)
· Fungsi - utk mempercepatkan proses perubahan iklim dan budaya organisasi.
· Masalah grapevine boleh diatasi.
· Struktur orga - corak interaksi - pendekatan berpusat (centralised) & agihan (decentralised)
· Budaya - budaya kump dlm orga. - kelainan
· Budaya yg positif - semangat kerja berkump.
· Pembentukan kelompok - positif & negatif
· Kelompok positif - kumpulan pendesak
· Kelompok negatif - mslh kekangan dlm sistem
· Kaedah Penyelesaian - masalah kekangan
· penglibatan pengurusan diutamakan
· keseimbangan antara penyediaan makl dgn keperluan pengguna - sistem terbuka
· kesedaran di kalangan pekerja
· perubahan pelaksanaan pengurusan kerja
· Bentuk jaringan kom yg kondusif
· aliran kom bergerak bebas
· kawalan dlm komponen orga lebih longgar
· menjana idea & amalan baru
· Proses sosialisasi & hubungan

Corak Komunikasi
· Simetrikal
· Keseimbangan - kualiti & kuantiti makl sama - komunikasi mendatar
· Asimetrikal
· salah satu pihak ada makl yg lebih atau kurang - situasi interaksi superior-subordinate

Aspek Pengkayaan Minda
· Realiti Konseptual
· pemikiran dan nilai teras dipupuk
· Realiti fenomenal
· corak perlakuan positif - tindakan rasional

Budaya organisasi
· kepercayaan, nilai & ekspektasi individu (ahli organisasi)
· mencorakkan gaya komunikasi individu
· proses pembudayaan & pembinaan sosialisasi keorganisasian.
· Budaya disebarkan dlm pelbagai cara.
· Proses pembudayaan corakkan Budaya Komunikasi.
· Budaya cerminkan imej organisasi

Ciri-ciri Budaya Komunikasi
· Masalah diurus secara deskriptif, bukannya evaluatif.
· Orientasi masalah, bukannya kawalan
· Kom spontan, bukannya terlalu berstrategi.
· Kom seimbang & hormat, bukannya superiority.
· Empati bukannya neutral.
· Kom terbuka - sikap, perlakuan & idea positif, bukannya terlalu dogmatik.

Dua perspektif - Kom Keorganisasian
· Perspektif Mikro
· proses komunikasi
· ketrampilan yang baik - kemahiran kom
· Perspektif Makro
· penilaian & perubahan pada struktur dasar dan prosedur - aliran maklumat bebas
· Peringkat mikro lebih signifikan berbanding dgn peringkat makro.

Perspektif2 Aliran Maklumat
· Penghubung rantai komunikasi
· Andaian & persepsi terhadap bentuk kom
· Sumber komunikasi
· Pengorganisasian maklumat
· Kualiti maklumat berkurangan
· Pelbagai faktor


Notakuliah Forum Pelajar info Kursus

BBI2420 - ORAL INTERACTION SKILL (LAB PORTFOLIO)

|

LAB ACTIVITY STUDENTS’ GUIDE
WEEK
LAB ACTIVITY
1 Log on to http://elc.polyu.edu.hk to practise your pronunciation.
Complete Lab Activity Log 1/14.
2 Log on to http://elc.polyu.edu.hk or other related websites to practise your
pronunciation.
Complete Lab Activity Log 2/14.
3 Log on to www.sideroad.com/Business_Networking to find information on
starting, maintaining and ending a conversation. Refer to your Lab Activity
Log 3/14 for details..
Complete Lab Activity Log 3/14.
4 Log on to www.culture-at-work.com/nonverbal.html to find information on
non-verbal communication. Refer to Lab Activity Log 4/14 for details.
Complete Lab Activity Log 4/14.
5 Log on to www.elc.polyu.edu.hk and do the diagnostic test to find out
language areas you are weak in. Practise exercises in the website as well
as other grammar websites of your own choice. If your problem area is
tenses, try to do more exercises on tenses.
Complete Lab Activity Log 5/14.
6 Do an Internet search for grammar exercises on tenses or other grammar
points. Practise doing exercises of your choice.
Complete Lab Activity Log 6/14.
7 Log on to
www.elc.polyu.edu.hk/elsc/material/speaking/discussion_skills.htm for
information on leading a discussion. This could be useful language
expressions on how to get a group started on a discussion or any other
related information.
Complete Lab Activity Log 7/14.
WEEK
LAB ACTIVITY
8 Log on to
www.elc.polyu.edu.hk/elsc/material/speaking/discussion_skills.htm or other
websites for information on useful language expressions for maintaining and
ending a discussion or any other related information.
Complete Lab Activity Log 8/14.
9 Do an Internet search on constructing a simple questionnaire to carry out a
survey. Read up on how to come up with good questions for a
questionnaire.
Complete Lab Activity Log 9/14.
10 Log on to
http://www.essex.ac.uk/myskills/skills/presentations/givingGoodPres.asp or
other websites and find information that will help you to give a good oral
presentation in class.
Complete Lab Activity Log 10/14.
11 Log on to http://ecglink.com/library/ps/powerpoint.html or other websites to
find out more about producing effective PowerPoint / multi-media materials
for an oral presentation.
Complete Lab Activity Log 11/14.
12 Do an Internet search on nonverbal strategies in oral presentations.
Complete Lab Activity Log 12/14.
13 Do an internet search on language signals or transition signals in oral
presentations.
Complete Lab Activity Log 13/14.
14 Do an Internet search for grammar exercises on Wh-Questions, Yes/No
Question Forms and tenses. Practise doing exercises of your choice.
Complete Lab Activity Log 14/14.

BBI2420 - ORAL INTERACTION SKILL (NOTE)

|

Oral Interaction Skills
BBI 2420

By the end of the course, students are able
to:

1. speak with appropriate pronunciation,
stress, and intonation
2. communicate effectively in a range of
formal and informal situations
3. deliver oral presentations with
appropriate content, structure, and style

Learning Objectives
This course involves the learning of correct
pronunciation, appropriate stress and intonation
skills, speaking skills, and strategies in a variety of
formal and informal situations, and making oral
presentations for academic and professional
purposes. It also provides interactive activities
which include using grammar in communicative
context, informal conversation practice, interview
simulations, and outlining and delivering oral
presentations.

Course Synopsis
• Introduction to English Pronunciation
• Conversation Skills
• Discussion Skills
• Oral Presentations
• Language for Oral Interactions

Course Content
This module contains five units.
~notes and activities / exercises / answers
~Lab Activity

Course Organization
You will be assessed in the following manner:
1 Assignment 1 : 10%
2 Assignment 2 : 10%
3 Assignment 3 : 20%
4 Assignment 4 : 30%
5 Final Examination : 30%
____
100%
ASSESSMENT
Assignment 1 - Conversation Report (10%)
This is an individual task.
- report of a conversation that you had
with a friend, colleague, relative, or
stranger.
(Please refer to Appendix 1-
CONVERSATION REPORT GUIDELINE
for details.)

Description of Assignment Tasks
This is an individual task.
You are to write a discussion script with
at least ten exchanges based on a topic
of your choice.
(Please refer to ASSIGNMENT 2
GUIDELINE for details.)

Assignment 2 - Group
Discussion (10%)

Alif: So what do you think of the distance learning programme in UPM?
(ask for opinion)
Najib: Well, I think it’s a great programme ( give opinion). That’s why I
signed up.
Alif: What do you mean by great? (ask for clarification)
Najib: For one, UPM offers good facilities and student support.( explain /
clarify)
Alif: Yes, I do agree with you, but…(show partial agreement)
Example of Discussion
with 5 exchanges
Refer to LAB ACTIVITY STUDENTS’

GUIDE in your Lab Activity Portfolio
Assignment 3 - Lab Activity
Portfolio (20%)
• group task (3 - 4 people per group)
• 15 – 20 minutes ( per group)
• every member must speak. Introduce yourself
and state your matrix number before you
speak
• choose your own topic – Please refer to Unit 4
in your module for examples
• the presentation should be aided by audiovisual
aid (AVA) such as Power-point slides

Assignment 4 - Oral Presentation
(30%)
􀀹Video-tape your presentation (focus on the
presenter as well as the AVA used).
􀀹Convert recording to CD and submit to
Pusat Pendidikan Luar together with a
hardcopy of your slides or transparencies.
􀀹Use the standard cover page for tugasan.

Assignment 4 - Oral Presentation
• 75-minute exam
• 40 - 50 multiple-choice questions
• related to pronunciation, conversation,
discussion and presentation skills
• language for oral interactions
Final Examination (30%)
• Assignment 1 Week 7
• Assignment 2 Week 10
• Assignment 3 Week 14
• Assignment 4 Week 13
• Final Exam Please refer to
PPL.
Submission dates
Submission of Assignments

• Please submit all written assignments to
Pusat Pendidikan Luar. Do not send
direct to lecturer.
• Use the standard cover page for Tugasan
which can be downloaded from the PPL
website.
“Teachers open the door.
You enter by yourself.”
~Chinese proverb

Introduction to English
Pronunciation
Objectives
• learn phonetic symbols and their sounds
• learn correct pronunciation of commonly
mispronounced word
• have an awareness of syllable, word
stress, intonation and rhythm
How do you say these
words?
1.
2.
3.
4.
5.
development [a] [b]
plumber [a] [b]
correct [a] [b]
faculty [a] [b]
exam [a] [b]
Look at the Phonetic
Symbols
1 development / di'veləpmənt /
2 plumber / 'plʌmə /
3 correct / kə'rekt /
4 faculty / 'fækəltɪ /
5 exam / ɪg'zæm /
Consonants / p / / t / /ʧ/
Vowels /ɪ/ / i: / /e/
Diphthongs /ɑɪ/ /ɪǝ/ /ɑʊ/
Recognising the Phonetic
Symbols
English words can have one or more
syllable.
Eg Cat 1 syllable
Kitten ( kit-ten) 2 syllables
Banana (ba-na-na) 3 syllables
Matching the symbol to the
sound.
consonant + vowel E.g. / p / + / ɪ / = / p ɪ /
Or
consonant + diphthong E.g. / p / + / ɑɪ/ = /p ɑɪ /
Or
consonant + vowel + consonant E.g. / p / + / ɪ / + / n/ = /pɪ n /
Or
consonant + diphthong +
consonant E.g. /p/ + / ɑʊ / + / /ʧ/ = / pɑʊʧ /
Each syllable consists of:
Sounds represented by the
symbols
/ ʧ / as in / ʧeɪn
/ chain
/ ʤ / as in / ʤæm / jam
/ ө/ as
in
/өɪn/ thin
• Dictionary CD-Rom *
• Interactive websites
Eg:
www.elc.polyu.hk*
www.mylanguageexchange.com
Resources
“I have failed over and
over and over again in
my life and that is why I
succeed.”
~ Michael Jordan
1 / di'veləpmənt diVElopment /
2 / 'plʌmə PLUMber /
3 / kə'rekt corRECT /
4 / 'fækəltɪ FAculty /
5 / ɪg'zæm EXAM /
Syllable stress*
He lives in the house on the corner.
he LIVES in the HOUSE on the CORNER.
Word stress in a sentence
Content Words
Which are the content words?
1 Hi, my name is Sara.
2 I enjoy swimming.
3 Can you name five fruits that start with “L”?
4 Could you get me a glass of water?
5 My office is on the first floor.
Word stress and meaning
I love you.
I love you.
I love you.
Word stress and meaning
I love you. (... And I want you to know
this).
I love you. ( I don’t love her.)
I love you. ( He doesn’t!)
Stress and Rhythm
􀀹Not every word in a sentence is stressed
equally.
􀀹Content words which carry meaning are
stressed.
􀀹Function words are usually unstressed.
􀀹Paying attention to stress when we speak
helps people to understand us better.
1 To make questions or statements
Statements - falls at the end
I am late.
Yes / No Questions – first drops and then rises
Do you think I can do it?
Wh-questions – rises on the key word and falls at the end
What did he say?
Intonation
IInnttoonnaattiioonn
2 To convey attitude / emotion
“Sure, I can do that.” (neutral)
“Sure, I can do that.” (enthusiastic)
“That sounds like a wonderful idea.” (neutral)
“That sounds like a wonderful idea.” (enthusiastic)
Intonation
• Intonation helps a listener know when a
question is being asked or when a
statement is being made.
• Listening to the intonation of what was
said can help us to predict the speaker’s
emotion or attitude.
•Listening
•Reading aloud
•Repeating
Pronunciation Strategies
Reasons for working with other people on
speaking are:
~ People can suggest improvements
~ They can tell you if you make a mistake
~ They can encourage you to do better
~ You can share your thoughts and
feelings
Working with Other People
If there is a will there is a way.
Thank You

BBI2420 - ORAL INTERACTION SKILL (assigment1)

|

So, I was in Coffee Shop this morning (shh. I know they're evil, but they're the only decent coffee shop between School and work, so I grudgingly give them my money. Yeah, that's it. I grudge it. Every last penny. Honest.)... and the conversation went something like this.
Pak Lah: Yes, what would you like, mate? (Mate?!? hmmph.)Me: Can I have an Kopi Jantan without the syrup please?PL: Sure. The iced one?Me: Yes.PL: *pause* Does it taste ok without the syrup?Me: Yes, it doesn't need the syrup.PL: Are you sure?Me: Yes.PL: I've never tried it without the syrup.Me: It's just extra sugar that's not needed.PL: The syrup is sweet? Me: Yes.PL: *picks up an Kopi Jantan cup and squirts some of the plain syrup into it before sticking his finger in and tasting it* Hmm. You're right, it is sweet.Me: *rolling my eyes just a little* Yeees, syrup is just pure sugar.PL: I didn't know that... I thought plain syrup was just syrup with no sugar in it.Me: Oooookay.PL to his colleague: Did you know that the plain syrup was sugar?Me: *eye roll*
The Pak Lah then tried to cover his embarrassment by chatting me up, or at least what passes for chatting up in London, which usually amounts to asking me where I'm from, or remarking that I'm not from round here, and then when I say where I'm from, they remark that they've been there once, and they really liked it. Like that will make a difference.
Part 1

Conversation happened among with proprietor coffee shop ( Pak Lah ). Conversation happened in nearby coffee shop with my workplace. We talk on coffee without syrup and on sense syrup. Conversation takes place for 15 minutes. Although I no enjoyed being on coffee shop, I go for real situation in the environment coffee shop. At that time there are many customers was in coffee shop. Even so I only talk with Pak Lah.

Part 2

Conversation started by Pak Lah. Him try convince me about what I wanted. He had given plenty of time for me think. In these circumstances he had given opportunity for my will, for example it, Pak Lah stops said and give time me musing.

I many use nonverbal communication. For example I turn eyes when asked by Pak Lah. At the time that besides him many uses body bleeps as smile and gymnastics given convince me.

Distance of between I with Pak Lah is in intimate distance. State features a lot warmth that enables communication happened effectively.

Part 3

By overall, my conversation with Pak Lah have been successful. Although in the initial stage conversation, we try to give and express intention respectively. Pak Lah unconvinced with my message, even so to end up him really understand my will.

Although environment that kind of noise, we can communicate well with because distance and language used clear and orderly.

Personally, I think conversation in particularly successful coffee shop if topics discuss no cover outside field as relation politics and economy. If conversation only revolving to brazier, type of food and food taste, it it are easily understood between the two split side.

KOC3301 - KOMUNIKASI KORPORAT ( TUGASAN 1)

|

Strategi Komunikasi Untuk Pembentukan Imej, Identiti dan
Reputasi Syarikat Telekom Malaysia Berhad (TM).


Pengenalan

Komunikasi merupakan bidang yang sangat penting untuk semua bidang yang lain, sehinggakan perbuatan dan tingkahlaku manusia tidak akan sempurna tanpa ada komunikasi ( Narimah 2004 ). Pada peringkat awal kewujudan manusia, komunikasi hanyalah untuk kepentingan antara perseorangan sahaja. Dengan perkembangan yang pesat dan setelah berlaku revolusi peradaban manusia telah wujub komunikasi yang lebih komplek. Pada era kebangkitan media adalah bermulanya kepada cetusan komunikasi yang lebih besar, keadaan ini berlaku apabila pada masa itu perkembangan organisasi telah menjadikan komunikasi adalah bidang utama dalam pemasaran produk dan juga tenaga manusia. Banyak syarikat mula menyedari bahawa komunikasi adalah pemangkin utama dalam dunia perniagaan terutamanya bagi mencetuskan imej korporat sesebuah syarikat. Sebagaimana menurut Saodah, narimah dan Mohd Yusof (2004) pengetahuan tentang komunikasi menjadikan seseorang atau organisasi itu akan lebih berjaya dan berdaya saing.

Pembentukan syarikat yang mantap sangat berkait rapat dengan komunikasi korporat yang wujud dalam sesebuah organisasi. Dalam era pemodenan ini, organisasi dan syarikat telah sedar bahawa komunikasi korporat sangat penting dalam pembentukan imej korporat, sebagaimana menurut Ind (1990) Komunikasi Korporat merupakan satu proses untuk menterjemahkan atau mengubah sesuatu identiti korporat menjadi imej korporat.

Kewujudan perbadanan pada masa ini adalah berorientasikan kecekapan dan juga motivasi pekerja. Dengan bermotifkan keuntungan disamping mengimbangi matlamat keuntungan dan tanggungjawab terhadap masyarakat. Setiap organisasi perlu mempunyai strategi komunikasinya yang tersendiri bagi mewujudkan organisasi atau perbadanan yang berdaya saing serta layak sebagai pemilikan indentiti korporat. Sebagai contohnya Syarikat Telekom Malaysia Berhad (TM) adalah sebuah syarikat yang sangat jelas identiti korporatnya. Semua pihak yang terlibat dalam pengurusan syarikat ini silih berganti mewujudkan strategi yang mantap bagi membentuk imej, identiti dan reputasi di persada antarabangsa.

Strategi Identiti Kepada Imej Korporat TM

Telekom Malaysia Berhad ™ sangat mementingkan imej korporat, jika dilihat kepada syarikat gergasi di dunia seperti Dell, Pepsi dan Francais terkemuka seperti McDonald dan KFC, mereka memberi fokus utama terhadap imej korporat mereka. Telekom Malaysia Berhad ™ telah banyak merangka dan melaksanakan imej korporatnya tersendiri. Telekom Malaysia Berhad (TM), percaya bahawa Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) adalah tentang melakukan perubahan. Sebagai syarikat telekomunikasi terbesar di Malaysia dan peneraju yang kian meningkat naik dalam komunikasi Asia, Kumpulan telah mengubah kehidupan segenap lapisan masyarakat sejak sekian lama, sebelum CSR menjadi perkataan yang sering disebut-sebut. Kini dengan kehadiran dan operasi di 13 buah negara, Kumpulan turut memperluaskan usaha CSRnya merentasi sempadan negara melalui anak-anak syarikatnya di seberang laut.
Menguatkan lagi komitmen tersebut, TM telah mencipta satu tema iaitu Reaching Out bagi memberi satu imej dan pandangan yang menyeluruh terhadap inisiatif-inisiatif warga korporat TM. Dengan memberi satu "wajah" bagi semua usaha CSR yang dilaksanakan oleh Kumpulan, ia menjadi lebih mudah untuk orang ramai mengenali dan mengaitkan usaha-usaha CSR yang diterajui oleh Kumpulan. Reaching Out telah dilancarkan oleh YAB. Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak, Timbalan Perdana Menteri Malaysia hari ini dalam satu majlis yang diadakan di Menara TM, ibu pejabat Kumpulan TM. Dalam lawatan sulung beliau ke Menara TM
Baru-baru ini TM telah mengubah identiti korporatnya dalam membentuk imej korporat seperti Penjenama semula Kedai Telekom kepada TM Point, pemantapan logo syarikat, warna organisasi, imej pekerja, pengiklanan yang berupaya memberi bomm dan imej portal web yang lebih interaktif.

Selaras dengan visinya untuk menjadi syarikat komunikasi pilihan, Telekom Malaysia Berhad meneruskan usahanya ke arah memberikan khidmat pelanggan yang berkualiti kepada para pelanggannya yang dihargai. Apabila Syarikat melakukan penjenamaan semula pada tahun 2005, ia turut melaksanakan pelbagai program Pengurusan Perhubungan Pelanggan (Customer Relationship Management – CRM) dan salah satu inisiatif yang telah dikenal pasti ialah Transformasi Pusat Panggilan.
Transformasi tersebut, yang merupakan satu proses berterusan, diharapkan dapat mencapai yang berikut:
• mencipta nama yang lebih baik di kalangan pelanggan justeru menghasilkan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi berhubung perkhidmatan dan jualan
• kepuasan yang lebih tinggi di kalangan anggota dalam persekitaran baru
• pusat hubungan tunggal bagi pelanggan
• memberikan imej baru Syarikat yang mengutamakan pelanggan
Di bawah transformasi ini, TM telah mengambil langkah untuk merasionalkan pusat-pusat panggilannya bagi memberi layanan yang lebih baik kepada pelanggan dan mengoptimumkan sumber yang ada. Ini termasuklah menempatkan semula 12 pusat panggilannya ke hanya 4 lokasi strategik.

Identiti Korporat seperti penjenamaan semua dan imej-imej syarikat seperti logo dan warna adalah satu pembaharuan yang sangat berkesan terhadap TM. Pada masa ini semua jenis publisiti dengan tujuan promosi produknya adalah sangat mantap dengan kecekapan penyebaran maklumat yang tepat. TM juga telah membentuk imej produk dan pekerjanya yang cekap, antara contohnya jika pelanggan ingin melayari internet disemua tempat di dunia tidak akan menghadapi masalah, ini kerana produk seperti teknologi broadband, wifi, wireless dan hotspot telah menjadi agenda utama TM.

Jika dilihat pada masa kini, antara imej korporat yang sangat berjaya dibentuk oleh TM ialah pembekal rangkaian Broadband terkemuka Negara adalah sangat sinonim dengan TM. Walaupun rangkaian telefon mendapat persaingan yang hebat daripada Syarikat seperti Maxis dan Digi, namun demikian TM telah berjaya mengalih arah dengan membentuk imej pembekal rangkaian jalur lebar melalui TM Net.

Strategi Pemasaran Mesra Pelanggan.

Pemasaran adalah elemen utama dalam pembentukkan dan pengaliran produk syarikat. TM telah melaksanakan teknik pemasaran dengan pemantapan dan pengaplikasian komunikasi sebagai elemen yang sangat penting untuk penyebaran produk. Dengan menekankan kedua-dua jenis media massa seperti media cetak dan elektronik telah banyak membantu menaikan imej dan reputasi TM di mata masyarakat.
Semua TM Point disusun dalam keadaan mesra pelanggan serta semua jenis maklumat berbentuk cetakan seperti risalah, buku, manual dan boring diletakkan pada bahagian hadapan kaunter supaya pelanggan bebas untuk mengambil sebagai rujukan atau pendaftaran produk.
TM juga telah memantapkan portal web mereka dengan mengoptimunkan kemudahan kepada pelanggan seperti pendaftaran di atas talian, serta pembahagian bonus kepada pelanggan yang dapat mendaftarkan rakan mereka melalui Program Member Get Member. Melalui kaedah sebegini telah melonjakkan imej TM yang dapat membantu membentuk Komunikasi Korporat.
Portal TM juga telah memberi ruang kepada Laman Mikro seperti Bluehyppo. Bluehyppo merupakan laman mikro yang serba lengkap bagi memenuhi semua kehendak pelanggan seperti e-browser – untuk akhbar secara atas talian. Antara produk yang telah berjaya melonjakkan imej korporat TM ialah gamezone.bluehyppo, broadband. Bluehyppo, event. Bluehyppo, ebrowser. Bluehyppo, chat. Bluehyppo dan booty. Bluehyppo.
Melalui portal utama TM iaitu http://www.tm.net.my telah disediakan sistem e-pay yang diiktiraf oleh Bank Negara. Kemudahan ini meliputi pembayaran bil, akhbar, perisian, pengajian, pembelajaran dan juga pembayaran saham syarikat secara atas talian. TM telah mengorak langkah yang sama dengan syarikat terkemuka dunia yang mendaftar syarikat di portal perniagaan menerusi internet yang terkemuka seperti E-Bay dan Amazon.com.
TM juga telah mengunakan televisyen sebagai saluran maklumat kepada pelangganya. Sebagai contoh iklan yang menonjolkan pekerja TM Point mesra dan cepat telah banyak mengubah persepsi masyarakat terhadap TM. Apabila apa yang ditayang di televisyen adalah benar, ini telah melonjakkan TM sebagai sebuah syarikat yang mementingkan kecekapan.

Kesimpulan

Komunikasi korporat dicetuskan dengan kemantapan dan terjemahan identiti korporat kepada imej korporat. Untuk membentuk komunikasi korporat yang mantap perlulah merangka strategi korporat yang berkesan. Keadaan ini dibentuk berdasarkan sesuatu perspektif yang kukuh, iaitu kejayaan dalam perspektif moden atau kontemporari perlu wujud pemerhatian emprikal yang berdasarkan pandangan bahawa tidak ada satu pun strategi korporat yang tepat atau lengkap. Walaubagaimanapun Montgomery (1998) berpendapat bahawa strategi korporat pelu melalui lima elemen utama iautu sumber, operasi perniagaan, skruktur, sistem dan proses.
Dalam membentuk kemantapan dan strategi komunikasi perlulah menjalani penilaian peringkat pengurusan yang berlandaskan ADOTPS. Analisis ini sangat perlu kepada setiap peringkat seperti kebaikan, keburukan, peluang, factor masa, masalah dan pemengang taruh atau kepentingan adalah element utama dalam mementukan sesuatu strategi tersebut boleh diguna pakai atau tidak.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulankan bahawa setiap organisasi, perbadanan dansyarikat perlua membentuk stratego komunikasi supaya maklumat dan produk syarikat mendapat tempat dalam masyarakat. Pengurusan korporat adalah tonggak utama dalam merangka dan melaksanakan semua strategi komunikasi bagi membentuk imej korporat sesebuah syarikat.

Bibliografi

Giffin, E.M (2000). A First Look at Communication Theory (4th ed.) USA McGraw-Hall.

Muhammad Rosli Selamat 2007, Modul KOC3301 – Pengenalan Komunikasi Korporat Universiti Putra Malaysia.

Paul The Tuck School Of Business Dartmouth College(2003) Corporate Communication Third Edition The McGraw-Hill Companies.

Saodah Wok, Narimah Ismail dan Mohd Yusof (2004). Teori-Teori Komunikasi. Pahang: PTS Publications & Distributor Sdn Bhd.

Laman Web
Telekom Malaysia Berhad ™ Corporate Profile.
http://www.tm.net.my/tmnet2006/contents/corporate/newsroom.cfm

KOJ3332 - PRINSIP & AMALAN KEWARTAWANAN - NOTA

|

PRINSIP & AMALAN KEWARTAWANAN
[First Face-To-Face]
[KOJ 3332]
Universiti Putra Malaysia

UNIT-UNIT
􀁺 I: Proses Penulisan
􀁺 II: Peranan Wartawan dan Akhbar
􀁺 III: Maklumat Asas Kewartawanan:
􀁺 IV: Ciri Berita
􀁺 V: Penulisan Pendulu Berita

Pendahuluan:
􀁺 Biar apapun jawatan wartawan, bidang
tugas tetap tertakluk kpd elemen2:
􀁺 Sumber; Mesej; Saluran; dan Penerima
􀁺 Manakala implikasinya:
􀁺 Gangguan; Maklumbalas; Undang2, dll.

Pra-syarat wartawan:
􀁺 Miliki
􀁺 Kredibiliti & integriti
􀁺 Rasa ingin tahu / ‘curiosity’
􀁺 Keyakinan diri
􀁺 Keberanian / ‘courage’
􀁺 Kebijaksanaan & Pengetahuan luas
􀁺 Sumber dan ‘contact’ yg berkredibiliti
􀁺 ‘Healthy skepticism’ & ‘non-bias’

Bidang tugas wartawan:
􀁺 Kemahiran yg perlu ada:
􀁺 Kemahiran ‘mencerap’ dan ‘memerhati’
􀁺 Kemahiran mencatat nota & mencari informasi
􀁺 Kemahiran bertanya soalan yg relevan
􀁺 Kemahiran ‘checking & verifying information
􀁺 Kemahiran menganalisa & mentafsir informasi
􀁺 Kemahiran menulis – penguasaan bahasa!!!

Unit I
Proses Penulisan
􀁺 “Memahami proses-proses penting
dalam penulisan sesebuah berita
ataupun artikel.”
􀁺 Pra-penulisan
􀁺 Penulisan
􀁺 Penyemakan
􀁺 Penyuntingan
􀁺 Penerbitan

Lima Tahap Proses Penulisan
􀁺 Persepsi seseorang wartawan
􀁺 Kualiti peribadi seseorang wartawan
􀁺 Hasil perbincangan topik tertentu
􀁺 Pengamatan terhadap sesuatu isu / objek
􀁺 Agenda agensi yang dikhidmatinya
􀁺 Hasil2 penyelidikan / tinjauan

PRA-PENULISAN
Ada dua teknik utama:
􀁺 Induksi
􀁺 Deduksi
Induksi:
􀁺 Bermula dgn fokus / cadangan tajuk.
􀁺 Kemudian diberi pendulu berita,
􀁺 Kemudian dilengkapkan dgn fakta yg relevan
Deduksi
􀁺 Menulis kesemua fakta yg penting dahulu
􀁺 Kemudian dicari fokus, dan diberi pendulu berita.
􀁺 Kemudian baru disusun fakta yg relevan.

PENULISAN
Format Penulisan sebetulnya bergantung kepada
agensi persuratkhabaran masing2.
Bagaimanapun, lazimnya:
􀁺 Panjang berita ditentukan oleh perenggan
􀁺 Setiap perenggan lazimnya mewakili hanya 1 ayat
(sederhana panjang) sahaja.
􀁺 Setiap perenggan ditaip selang sebaris.

PENULISAN: FORMAT
Panjang perenggan (dipanggil ‘para’ sahaja):
􀁺 short (3-10)
􀁺 medium (10-15)
􀁺 long (15 – 20)
􀁺 no limit (more than 20)

PENULISAN: FORMAT
Sebaik sahaja artikel siap ditulis, wartawan wajar
mengaplikasi kaedah TSUGR:
􀁺 T – Tambah (apa yg perlu)
􀁺 S – Susun (ikut keutamaan / susunan)
􀁺 U – Ubah (atau pinda sebarang maklumat)
􀁺 G – Ganti (perkataan/terma/istilah tertentu)
􀁺 R – Rujuk (kpd ketua / sumber yg relevan)

PENYEMAKAN:
Setelah itu, wartawan juga perlu:
􀁺 Membaca artikel / berita berkali-kali
􀁺 Memeriksa aspek logika dlm pemberitaan
􀁺 Menyemak istilah / terma / lain2 yg penting
􀁺 Memastikan 60 peratus ayat aktif digunakan
􀁺 Memastikan keseimbangan ‘quotations’.
􀁺 Memastikan susunan keutamaan dari segi:
􀁺 ‘Prominence’
􀁺 Protokol & etiket
􀁺 Kronologi peristiwa, dll.

PENYEMAKAN:
Proses penyuntingan oleh wartawan sendiri sblm
dihantar kpd editor. Antaranya:
􀁺 Penyuntingan sendiri
􀁺 Aturan keutamaan, susunan, ayat aktif, ‘quotes’
􀁺 Penyenaraian
􀁺 Menyemak ‘housestyles’, format kolum, dll agensi
􀁺 Pembacaan pihak kedua
􀁺 Meminta rakan lain membaca berita anda
􀁺 Meminta pandangan mereka berhubung:
􀁺 Kefahaman dan persepsi mereka
􀁺 Logik / tidak berita anda
􀁺 Lain-lain aspek yg relevan

PENYUNTINGAN:
• Lazimnya wartawan tidak terlibat secara langsung
dgn proses ini.
• Tugas wartawan separuh berakhir slps berita /
artikel dihantar kepada ketua meja / editor.
• Bagaimanapun, wartawan perlu menunggu sehingga
beritanya selesai disemak / disunting oleh ketua
meja / editor bertugas.
• Selepas itu barulah wartawan boleh pulang.

PENERBITAN:
Unit II
Peranan Wartawan dan Akhbar
􀁺 “Memahami peranan wartawan dan
agensinya terhadap negara, agensi, dan
masyarakat.”
• Anda harus faham bahawa prinsip dan amalan
kewartawanan di mana2 negara sekalipun tidak akan
serupa.
• Prinsipnya mungkin serupa (kebebebasan akhbar),
tetapi amalannya bergantung kepada banyak aspek
lain.
• Bahkan, prinsip dan amalan kewartawanan itu
berubah dari semasa ke semasa kerana ia ‘hidup
dan berkembang’ dalam masyarakat.

PENDAHULUAN:
Antara Fungsi2 Teras
Media Massa di Malaysia:
􀁺 Memperkukuhkan perpaduan nasional
􀁺 Menjaya & membangunkan aspirasi negara
􀁺 Memenuhi keperluan semua ahli masyarakat
􀁺 Mewujudkan ‘check & balance’ dlm masyarakat
􀁺 Menjadi pemerhati kepada masyarakatnya

Faktor2 yg Mempengaruhi
Prinsip dan Amalan Kewartawanan
di Malaysia:
􀁺 Sejarah negara
􀁺 Pembentukan kewarganegaraan
􀁺 Budaya politik (Political culture)
􀁺 Dasar2 Kerajaan (dahulu, semasa, masa depan)
􀁺 Pembangunan ekonomi
􀁺 Sistem perundangan (legal system)

Fungsi & Konsep
Media Takrifan Malaysia:
􀁺 Media massa dianggap sebagai sebuah institusi
􀁺 Punyai peranan penting dlm masyarakat
􀁺 Fungsi itu perlu relevan dgn keperluan negara
􀁺 Berpegang kpd Teori Tanggungjawab Sosial
􀁺 “Media perlu diberikan kebebasan – tetapi mesti
dengan tanggungjawab”.

Teori Akhbar Tggjwb Sosial
􀁺 • Ia berkembang pada abad ke 20.. Tercetus
ekoran masyarakat luntur kepercayaan
terhadap Teori Libertarian (berlaku monopoli
peribadi dlm pemilikan media).
􀁺 • Juga lahir kerana masyarakat mula sedar
bahawa pihak akhbar tidak lagi melaksanakan
tanggungjawab awam.
􀁺 • Pendirian utama: Kebebasan perlu seiring
dengan tanggung jawab.

Antara Prinsip
Teori Akhbar Tanggungjawab Sosial
􀁺 Media perlu bertggjwb dlm menyebarkan maklumat.
􀁺 Berita2 yg disebarkan perlu profesional, tepat,
berobjektif, dan berfokus.
􀁺 Akhbar berkecuali dlm hal2 keganasan / jenayah /
provokasi.
􀁺 Masyarakat punya hak & ruang utk kemuka
pendapat.
􀁺 Wartawan & media punyai tggjwb kpd masyarakat,
majikan, kerajaan & pasaran.
􀁺 Contoh: Malaysia, beberapa agensi media Britain
dan Amerika Syarikat – (Post-Dispatch, Courier-
Journal, Milwaukee journal).

Unit III
Maklumat Asas Kewartawanan:
Format, Ejaan, dan Gaya Penulisan
􀁺 “Mempelajari maklumat2 asas dalam
bidang kewartawanan dalam usaha
memahami aspek penulisan laporan /
artikel kontemporari.”
• Maklumat asas kewartawanan ini merupakan
maklumat umum sahaja.
• Maklumat sebenar bergantung kepada:
• Agensi yang dikhidmati
• Meja ( News Desk) yang dikhidmati
• Keluasan kolum yang ada pada satu2 hari
• Bagaimanapun, maklumat asas ini amat relevan
dengan prinsip dan amalan kewartawanan
kontemporari.

PENDAHULUAN:

Antara terma yg lazim digunakan
oleh wartawan Malaysia:
􀁺 Slug / slugs – Tajuk dokumen
􀁺 Scoop – berita yg hanya diperolehi satu2 wartawan
􀁺 Angle – sudut pemberitaan (spt angle jarak, dll.)
􀁺 Exclusive – berita yg lazimnya melalui temu janji
􀁺 Byline – nama wartawan yg dicetak bersama berita
􀁺 Deadline – tarikh ‘mati’ sesebuah berita
􀁺 Caption – sebarang keterangan di bawah foto
􀁺 Pixman – jurufoto
􀁺 Follow-ups – berita susulan
􀁺 Proof reader – penyemak berita sblm dicetak

Antara terma yg lazim digunakan
oleh wartawan Malaysia:
FILLERS (sendal)
􀁺 short news just to fill the space
􀁺 it also applies to “sub-topics” or “page breakers”
HEADING
􀁺 For common news – not more than 6 words
􀁺 For sub-heading – only exist in the headline news
(Only as applicable as it can be!)
LEAD
􀁺 Muka depan
􀁺 first lead (main news)
􀁺 second lead (second most important news – as
applicable as it can be)

Format lazim
penulisan artikel / laporan:
SLUG: DNA/Spoon
OLEH: Saiful Abdul Rahman
CADANGAN TAJUK 1: UJIAN DNA SAHKAN MAYAT ALONG SPOON
CADANGAN TAJUK 2: ANGGOTA POLIS AKAN DIDAKWA DI JELEBU HARI INI
KUALA LUMPUR, Isnin – Ujian deoxyribonucleic acid (DNA) ke atas
rangka mayat yang ditemui dalam gaung di Jalan Kelawang, Jelebu,
Negeri Sembilan pada 6 Januari lalu, mengesahkan ia adalah penyanyi
Kumpulan Spoon, Sabi’ul Malik Shafiee atau dikenali sebagai Along.
Ketua Polis Negara, Tan Sri Norian Mai membuat pengumuman itu
selepas pihaknya dimaklumkan oleh Jabatan Kimia mengenai
keputusan ujian DNA yang dijalankan sejak 11 Januari lalu.
/habis

PANDUAN MENULIS BERITA
KONTEMPORARI:
Strategi awal:
􀁺 Dapatkan kesemua maklumat
􀁺 Baca berkali-kali
􀁺 Tentukan perenggan “lead”
􀁺 Tulis dalam bentuk yg bersesuaian dgn berita*
Bentuk yang bersesuaian bermaksud:
􀁺 Housestyle
􀁺 Jenis berita
􀁺 Kolum

PANDUAN MENULIS BERITA
KONTEMPORARI:
Housestyle pula bergtg kpd orientasi akhbar:
􀁺 Arus Perdana
􀁺 Kompak / Tabloid
Jenis berita
􀁺 Semasa
􀁺 Rencana
􀁺 Komentar
􀁺 Susulan
Kolum
􀁺 Muka depan
􀁺 Muka belakang
􀁺 Ruangan yang ada

Sumber-sumber pemberitaan
secara umum:
􀁺 Sidang akhbar –‘Q & A sessions’
􀁺 Faks / ‘handouts’ –‘digesting the information’
􀁺 Panggilan telefon /‘call-out’ –susulan, pandangan
􀁺 Bersemuka / wawancara –temu janji, spontan
􀁺 Panggilan masuk /‘call-in’ –menteri, selebriti, aduan
􀁺 Artikel-artikel –info internet, berita agensi luar
􀁺 ______________Pemantauan / pemerhatian –jenayah, kempen

Pelbagai Pendekatan
Pemberitaan (wawancara) :
Sidang akhbar (Press conference)
• a collection of answers out of questionnaires
proposed to the source by a group of journals
Phone calls
• you ask; he answers
• you pause; he clarifies
• you pressure; he pauses (answer/hang-up/silent)
Face-to-face
• with appointments
• impromptu interviews
• an eyewitness
• from social gatherings/etc.

Menentukan JUMLAH individu
untuk diwawancara:
1. A prominent figure
Figures: PM/Technocrats / Academicians, etc.
Angles: Policies / Vision / etc.
Mood: Telling people what it is all about
2. Two or more prominent figures
Figures: Icons / Idols / Celebrities
Angles: Fashion / Intellectual matters / etc.
Mood: Discussing the existing matters on
common ground
(bersambung ke sebelah)

Menentukan JUMLAH individu
untuk diwawancara:
3. A prominent figure and few masses
- Figures: Icons / Idols / Celebrities with masses
- Angles: Almost anything
- Mood: Strengthening the previous agreed decisions
4. Masses
- Figures: Anybody
- Angles: Anything
- Mood: Strengthening the previous agreed decisions or
anonymous perceptions according to what the news is
aiming to focus at.

Menentukan LATAR ahli
masyarakat untuk diwawancara:
Multi cultural races
• a Malay
• a Chinese
• an Indian
Pleasant looking and presentable
• good looking
• well-dressed
• tidy
Gender
• Male / female
• Depending on issues

Unit IV
Ciri-Ciri Berita:
􀁺 “Mempelajari apakah ciri-ciri yang
membentuk atau menentukan sesebuah
majlis, peristiwa, atau acara itu
mempunyai nilai-nilai berita.”
• Maklumat asas kewartawanan ini merupakan
maklumat umum sahaja.
• Maklumat sebenar bergantung kepada:
• Agensi yang dikhidmati
• Meja ( News Desk) yang dikhidmati
• Keluasan kolum yang ada pada satu2 hari
• Bagaimanapun, maklumat asas ini amat relevan
dengan prinsip dan amalan kewartawanan
kontemporari.

PENDAHULUAN:
Antara Definisi Berita
/ Ciri-ciri Berita:
􀁺 Lain2 elemen: (Webster’s Dictionary)
􀁺 Sesuatu perkhabaran yg baru berhubung apapun
􀁺 Sesuatu yg baru berlaku
􀁺 Laporan berhubung event secara kolektif
􀁺 Surat khabar itu sendiri!
Lain2 definisi:
􀁺 Sesuatu yg biasa tetapi ‘bizzare’
􀁺 Sesuatu yg negatif & bercanggah
􀁺 Sesuatu yg luar biasa & tidak diduga
􀁺 Sesuatu yg berkaitan dgn budaya setempat
􀁺 Sesuatu yg jarang tetapi punyai ‘frequency’
􀁺 Perlakuan kelompok elit dlm satu2 masyarakat

Faktor2 yg punyai ‘news values’ &
pengaruhi ‘angle’ berita:
􀁺 Faktor2 yg mempengaruhi berita secara umum:
􀁺 Faktor Masa (Timeliness Factor)
􀁺 Faktor Status (Prominence Factor)
􀁺 Faktor Jarak (Proximity Factor)
􀁺 Faktor Kemanusiaan (Human Interest Factor)
􀁺 Faktor Kesan Berturutan (Consequential Factor)

Lain-lain Ciri2 Berita:
􀁺 Penting (memenuhi keperluan):
􀁺 (1) Agensi (2) Meja berita (3) Penerima
􀁺 Benar (terhadap keperluan & keutamaan semasa)
􀁺 Melaporkan utk mewujudkan kesejahteraan
􀁺 Cepat (sepantas mungkin tetapi berhemah)
􀁺 Kepakaran pemberita & kecelikan teknologi
􀁺 Lengkap – (5W’s & 1H)
􀁺 Cermat – Ejaan, Nama, Akronim, ‘Layman language’
􀁺 Objektif
􀁺 Persoalan integriti, kredibiliti, reputasi, & akauntabiliti

JENIS2 BERITA
# Hard news – recent & straight forward.
# Soft news – feature writings, articles, etc.
# Investigative – news that needs probing.
PERINGATAN!
􀁺 Tidak kesemua kandungan modul anda boleh
diaplikasi kepada sistem media Malaysia kerana
setiap negara punyai sistem media tersendiri.

Lain2 Jenis Berita di Malaysia:
􀁺 Berita Daerah (Tempatan)
􀁺 Laporan yg merujuk kpd lokasi (metro, kg, pekan, dll)
􀁺 Berita Bukan Daerah (Negeri)
􀁺 Laporan yg merujuk kpd aktiviti / tindakan PBT
􀁺 Berita Nasional
􀁺 Laporan yg merujuk kpd aktiviti / tindakan berstatus
nasional --- dasar2, regulasi, gaya hidup, etc.
􀁺 Berita serantau
􀁺 Sebarang laporan yg melibatkan isu negara jiran
􀁺 Berita Antarabangsa
􀁺 Sebarang laporan yg melibatkan isu antarabangsa

Siapa Pembaca Berita
& Bagaimana Mereka Memilih Berita?
􀁺 Majoritinya Wanita [51%]
􀁺 ‘Young Adults’ berusia 18 – 34 thn [30%]
􀁺 Kelompok etnik & imigran [25%]
􀁺 Org dewasa lbh 50 thn [21%]
􀁺 Remaja & Kanak2 berusia 5 – 17 [15%]
Manusia memilih bahan bacaan berpandukan:
• Rasional – 30 hingga 40%
• Emosional – 60 hingga 70%

Unit V
Penulisan Pendulu Berita:
(‘pendulu’ atau ‘lead’ adalah ayat
pertama pada sebarang berita)
􀁺 “Pendulu memberi gambaran keseluruhan fokus
berita. Ia menarik minat pembaca sasaran, dan
memudahkan mereka memahami sesuatu berita.”
􀁺 “Pendulu boleh disifatkan seperti sebuah pintu
rumah. Ia mengajak pembaca masuk ke dalam
bilik demi bilik…hingga ke seluruh rumah itu. Dan
orang yang menjadi pembimbingnya ialah
pemberita (A. Samad Ismail).”

PENDAHULUAN:
Jenis2 Pendulu Berita Secara Umum:
􀁺 Pendulu biasa (Rujuk ms 124 – 126]
Menggunakan salah satu elemen 5W’s & 1H sbg
pendulu:
􀁺 Siapa? Apa? Bila? Di mana? Mengapa? Bagaimana?
􀁺 Pendulu luar biasa
􀁺 Pendulu ringkasan (menceritakan konklusi peristiwa)
􀁺 Pendulu penting ( meletakkan perkara paling penting
– diikuti yang kedua penting sehingga yg paling
kurang penting)

Bentuk/ Stail Pendulu Berita:
􀁺 Bentuk / Stail Pertanyaan
􀁺 Bentuk / Stail Peluru
􀁺 Bentuk / Stail Petikan
􀁺 Bentuk / Stail Deskriptif
􀁺 Bentuk / Stail Parody

Bentuk/ Stail Pendulu Berita
(secara terperinci):
􀁺 Bentuk / Stail Pertanyaan
􀁺 (soalan diaju kpd pembaca. Tapi, tiap soalan
dicdgkan jwpn)
􀁺 Cth: TIDAK realistik?
􀁺 Bentuk / Stail Peluru
􀁺 Ayat pendek, jitu, padat.
􀁺 Cth: Tun Abdul Razak telah meninggal dunia.
􀁺 Bentuk / Stail Petikan
􀁺 Petikan kata2 sumber yg mempunyai makna.
􀁺 Cth: “Saya bersumpah tidak akan menghisap dadah
lagi!”
􀁺 Bentuk / Stail Deskriptif
􀁺 Pra-syarat: Wartawan itu perlu miliki daya
pengamatan yg baik.
􀁺 Wartawan itu lazimnya menyaksikan sendiri peristiwa
􀁺 Cth: Cuaca redup petang itu tidak sekali-kali
mematahkan semangat Selangor untuk menerobos
gawang lawannya.
􀁺 Bentuk / Stail Parody
􀁺 Popular bagi berita ‘soft’ yg menjurus kepada artikel2
santai, relaks, dll spt hiburan, gaya hidup, dsbgnya.
􀁺 Cth: “Acha adalah Irwan, Irwan adalah Acha” bukan
lagi sebuah rahsia.

Bentuk/ Stail Pendulu Berita
(secara terperinci):
Bagaimana menulis
pendulu berita?
Anda perlu mencari:
􀁺 Apakah info paling menarik minat pembaca?
􀁺 Apakah informasi yg paling penting?
􀁺 Apa sebenarnya intipati peristiwa itu?
􀁺 Apakah yg telah diperkata / diperlakukan?
􀁺 Apakah perkembangan terkini?
􀁺 Apakah yg berlaku hari ini & semalam?
􀁺 Apakah fakta yang paling ganjil?
Terima kasih
& Wassalamualaikum

TIP MIDTERM KOJ3332

|

TIPS PEPERIKSAAN PERTENGAHAN
PRINSIP DAN AMALAN KEWARTAWANAN
(SEMESTER PERTAMA 2007 / 2008)
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

PERINGATAN:
Tips ini bukanlah soalan bocor. Setiap tips yang diberikan tidak semestinya bertepatan
dengan soalan peperiksaan sebenar. Anda akan diberikan ENAM (6) soalan dalam tempoh 2
jam. Anda perlu jawab mana-mana dua (2) soalan sahaja. Sila tuliskan nombor matrik
anda pada setiap muka surat Buku Jawapan anda. Kesemua soalan bersumber daripada
teks powerpoint yang diberikan kepada anda ketika bersemuka pertama sahaja DAN
kendungan modul anda (Chapter 1 till Chapter 5 only). Bagi yang masih belum
memperolehi nota itu, anda boleh mendapatkannya di 'webpage' PPL.

TIPS:
Antara aspek yang mungkin ditanya ialah:
• Bentuk / stail pendulu berita dan teknik-teknik menulis pendulu berita.
• Proses2 penghasilan berita – seperti pra-penulisan, dll. termasuk teknik induksi dan
deduksi.
• Kaedah2 penyuntingan selepas sesebuah berita siap ditulis (TSUGR) dan kepentingan
aspek logika dalam setiap berita
• Fungsi dan konsep media takrifan Malaysia - ternasuk pendirian utama, dan latar sejarah
Teori Akhbar Tanggungjawab Sosial.
• Ciri2 berita – seperti penting, benar, dll... Juga lain2 faktor yang punyai 'nilai berita'
(news values) yang kerapkali pengaruhi 'angle' sesebuah berita.
• Jenis2 berita di Malaysia – seperti Berita Daerah (Tempatan), dll... dan definisi akhbar
arus perdana.. serta perbezaan antara akhbar kompak dan akhbar tabloid

Harus diingatkan bahawa setiap jawapan anda akan berbeza mengikut keperluan soalan.
Baca dan fahami setiap arahan sebelum menjawab sebarang soalan. Pun begitu, anda
sebaiknya memberikan contoh kontemporari yang relevan pada setiap jawapan anda.
Sebaiknya berbincang dan ulangkaji kandungan modul anda. Fahami apa yang dibaca kerana
kesemua soalan akan mendesak anda berfikir. Selamat berjaya!
saifulrahman72@hotmail.com

PROJEK SCHOOLNET

|

NOTA PERLAKSANAAN

Panduan pengendalian perlaksanaan Pusat Akses di sekolah.

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
Kementerian Pelajaran Malaysia

Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Perak
Pusat Kegiatan Guru Seri Ampang


Pusat Akses Dan Talian SchoolNet

PROJEK SCHOOLNET

PENGENALAN PROJEK SCHOOLNET

• Projek SchoolNet melibatkan penyediaan capaian Internet jalur lebar untuk 10,000 buah sekolah di seluruh negara.

• Prasarana SchoolNet menyediakan kemudahan belajar tanpa sempadan yang melangkaui bilik darjah biasa.

MENGAPA SCHOOLNET DIWUJUDKAN?
• Menyediakan infrastruktur komunikasi bagi melaksanakan program sekolah bestari di semua sekolah-sekolah di Malaysia.

• Merapatkan jurang digital di antara pelajar-pelajar sekolah di bandar dan luar bandar.

• Memoden dan mempertingkat keberkesanan sistem pendidikan negara.

• Mewujudkan suasana pendidikan interaktif

WAWASAN SCHOOLNET

• Mewujudkan masyarakat berilmu bagi merealisasikan k-ekonomi.

• Mewujudkan masyarakat yang celik IT.

• Membentuk tenaga kerja mahir sejajar dengan matlamat Wawasan 2020.


TANGGUNGJAWAB MENJALANKAN PROJEK SCHOOLNET

• Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi.
• Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).


BAGAIMANA PROJEK SCHOOLNET DIBANGUNKAN?
• Bagi mempastikan kesemua 10,000 buah sekolah di Malaysia menikmati Projek SchoolNet dengan kelajuan 1Mbps “downlink” dan 128Kbps “uplink”, tiga (3) jenis teknologi digunakan:-

• Talian Langganan Digital Asimetrik (ADSL) iaitu teknologi memancarkan maklumat digital dengan menggunakan talian telefon (copper) untuk kawasan Bandar.

• Wayarles iaitu teknologi memancarkan isyarat digital melalui gelombang udara untuk kawasan terpencil.

• Terminal Bukaan Amat Kecil (VSAT) iaitu teknologi pemancaran dan penerimaan isyarat digital melalui satelit dan stesen bumi untuk kawasan luar Bandar.

TROUBLE SHOOTING PROJEK SCHOOLNET

• Sebarang laporan kerosakan oleh pihak sekolah mengenai Projek SchoolNet hendaklah dirujuk kepada Pusat Panggilan berikut :-

• Telefon : 1-300-88-2888
• emel : schoolnet@moe.gov.my
• Help Desk : En. Saiful Rizal - 0135309730


PUSAT AKSES SEKOLAH

PENGENALAN
• Selaras dengan arus perkembangan teknologi maklumat di negara ini, kerajaan berhasrat membestarikan semua sekolah di seluruh negara melalui Program Pembestarian Sekolah.
• Pelaksanaan Pusat Akses Sekolah merupakan salah satu daripada pelbagai inisiatif Kementerian
• Pelajaran Malaysia dalam menyediakan infrastruktur ICT yang mencukupi bagi menjayakan pembestarian sekolah.

PROSES PEMILIHAN


KRITERIA PEMILIHAN

KRITERIA PEMILIHAN
Lokasi Tahap
Bandar 30% Sekolah Rendah 70%
Luar Bandar 70% Sekolah Menengah 30%RASIONAL

• Pusat Akses Sekolah merupakan salah satu daripada pelbagai inisiatif Kementerian Pelajaran dalam menyediakan Infrastruktur ICT yang mencukupi bagi menjayakan pembestarian sekolah. Pusat Akses Sekolah berfungsi sebagai pemangkin pembudayaan ICT di sekolah.
• Ia merupakan satu ruang pembelajaran yang disediakan bagi membolehkan pelajar menjalankan pembelajaran secara kendiri dan mempelbagai gaya pembelajaran mereka.
• Penggunaan Pusat Akses Sekolah diharap dapat meningkatkan kemahiran ICT pelajar untuk tujuan pembelajaran.

MATLAMAT

• Membudayakan penggunaan ICT di sekolah
• Mengurangkan nisbah komputer dengan pelajar
• Meningkatkan masa penggunaan (contact hours) komputer oleh murid


OBJEKTIF

• Meningkatkan kemahiran pelajar dalam mencapai maklumat
• Membolehkan pelajar melaksanakan pembelajaran kadar kendiri, terarah kendiri dan akses kendiri dengan lebih berkesan
• Meningkatkan penggunaan dan penguasaan ICT pelajar untuk pembelajaran.


PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

• Pihak pentadbiran sekolah sebagai pelaksana hendaklah mewujudkan Jawatankuasa Pusat Akses Sekolah.
• Merancang, merangka dan melaksanakan dasar penubuhan Pusat Akses Sekolah.
• Memantau pelaksanaan program dan aktiviti yang berkaitan dengan Pusat Akses Sekolah.
• Memastikan semua aspek keselamatan Pusat Akses Sekolah diutamakan.
• Membuat perancangan peruntukan kewangan berikut untuk dikemukakan kepada Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) bagi dimasukkan dalam Anggaran Belanja Mengurus (ABM):
 Kos bahan habis guna
 Kos penyenggaraan peralatan
 Kos bekalan elektrik
 Kos penggantian alat

• Memastikan setiap laporan yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran Pusat Akses Sekolah dikemukakan kepada pihak yang berkenaan

• Cadangan carta organisasi Jawatankuasa Pusat Akses Sekolah:

.CARTA ORGANISASI

Penasihat
Pengetua / Guru Besar

Pengerusi
Guru Penolong Kanan Pentadbiran

Setiausaha
Guru Perpustakaan dan Media

Penolong Setiausaha
Guru Penyelaras ICT

Anggota Jawatan Kuasa
Ketua-Ketua Bidang / Panitia

Pengawas PSS / Pengawas Pusat Akses / Briget ICT
( Mengikut Keperluan Sekolah )

Murid / Warga Sekolah / Warga Setempat


SUSUN ATUR DAN PERALATAN

• Ditempatkan di satu lokasi sahaja dan bersesuaian dengan ruang yang terdapat di sekolah.
• Perisian yang dibekalkan bersama dalam setiap komputer ini termasuk Sistem Pengoperasian Windows, Microsoft Office dan anti-virus.
• Switch hub dan router SchoolNet hendaklah sentiada dalam keadaan baik bagi memastikan capaian Internet tidak terganggu.

Peralatan Bilangan Perisian
Komputer Meja 10 - Windows XP Pro
- Microsoft Office 2003 pro
- Anti-virus
Printer 1 - All in One
Switch Hub 1 - 16 port
Meja Komputer 10
Meja Printer 1

Susun atur Model ’1 Bay’


Susun atur Model Bilik Darjah


Susun atur Model ’Island’WAKTU OPERASI

• Pusat Akses Sekolah beroperasi pada masa seperti berikut:
- semasa waktu persekolahan
- selepas waktu persekolahan

PENGGUNA

• Keutamaan penggunaan diberikan kepada murid.
• Warga sekolah seperti pentadbir sekolah, guru, dan staf sokongan juga boleh menggunakan kemudahan Pusat Akses Sekolah


CONTOH REKOD PENGGUNAAN PUSAT AKSES SEKOLAH

Bil Tarikh Nama No. PC Tujuan Penggunaan Masa Penggunaan T.tangan Catatan
Masuk Keluar


CADANGAN AKTIVITI

• Mencari maklumat daripada Internet untuk pembelajaran
• Mengakses sumber maklumat seperti buku-buku, bahan bercetak atau bahan digital yang berkaitan(e-Learning).
• Menyediakan tugasan dan slaid persembahan berkaitan dengan pembelajaran.
• Berkomunikasi dengan guru dan murid lain melalui e-mel
• Berkolaborasi dengan murid lain.

KESELAMATAN

• Pihak sekolah perlu mengambil berat aspek-aspek keselamatan seperti kemudahan infrastruktur, kemudahan fizikal, perkakasan, rangkaian, perisian dan aplikasi.
• Pengguna Pusat Akses Sekolah mesti mematuhi peraturan bagi menjamin keselamatan diri dan peralatan komputer.
• Keselamatan Mengakses Internet
i) Mesti mematuhi Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003 – UPTM 159/526/9 Jld.3 (9) – Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet Dan Mel Elektronik Di Agensi-Agensi Kerajaan (boleh dimuat turun daripada http://www.mampu.gov.my/mampu/bm/Circulars/BM/Main.htm )
• Keselamatan Penyimpanan Bahan
i) Pengguna TIDAK DIBENARKAN menyimpan bahan di cakera keras komputer di Pusat Akses Sekolah.
• Sentiasa menyelenggara ruang cakera keras komputer (housekeeping) untuk menjamin pengoperasian komputer sentiasa ditahap optimum dan stabil.
• Pengguna Pusat Akses Sekolah mesti mematuhi peraturan bagi menjamin keselamatan diri dan peralatan komputer. Antara peraturan yang perlu dipatuhi ialah:
i) Dilarang membawa beg, makanan atau minuman ke dalam Pusat Akses Sekolah.
ii) Dilarang membawa masuk sebarang cakera perisian milik persendirian kecuali dengan kebenaran guru bertugas.
iii) Dilarang membawa keluar sebarang perkakasan atau perisian komputer daripada Pusat Akses Sekolah.
iv) Dilarang sama sekali mengusik sebarang pendawaian atau sambungan kabel yang terdapat di belakang komputer.
v) Dilarang memasukkan sebarang perisian luar dan mengubah konfigurasi komputer.
vi) Dilarang menyimpan semua hasil kerja dalam cakera keras komputer.
vii) Pengguna hendaklah merekod penggunaan komputer dalam buku log. Beberapa peraturan lain yang berkaitan terserah kepada budi bicara Jawatankuasa Pusat Akses Sekolah.


PENGURUSAN PENYENGGARAAN

• Merekod dan melaporkan sebarang masalah kerosakan yang dihadapi
terus kepada pembekal peralatan berkenaan.
• Dalam Tempoh Jaminan
a) Pihak sekolah perlu mengambil maklum bahawa jangka masa jaminan, terma dan syarat jaminan terdapat di dalam perjanjian.
b) Merekod dan melaporkan sebarang masalah kerosakan yang dihadapi terus kepada pembekal peralatan ICT yang berkenaan

• Tamat Tempoh Jaminan (tertakluk kepada pindaan atau arahan semasa)
a) Penyelenggaraan akan diuruskan di bawah kontrak berpusat Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).Penyelenggaraan kontrak berpusat ini merangkumi tiga (3) aspek, iaitu:
• Tagging
• Penyenggaraan Pencegahan
• Penyenggaraan Pemulihan
b) Sebarang kerosakan hendaklah direkod dan dilaporkan kepada Jabatan Pelajaran Negeri (JPN).


• Satu salinan laporan masalah samaada dalam tempuh jaminan atau tamat tempoh jaminan hendaklah dihantar kepada:

Pengarah
Bahagian Teknologi Pendidikan
Kementerian Pelajaran Malaysia
Pesiaran Bukit Kiara
50604 Kuala Lumpur
Tel: 03-20987788
Faks: 03-20923763
e-mel: pcb@moe.edu.myBahagian Teknologi Pendidikan
Kementerian Pelajaran Malaysia

PENGURUS EMIS SEKOLAH 2007

|

BIL
KOD
SEKOLAH
NAMA PENGURUS
NO.KP
1
TKA0001
SMT BESUT
CIK NORAZNIZA BT CHE GHANI
761122035292
2
TEA0071
SMK PELAGAT
AZLINA BINTI YUSOF
710203115446
3
TRA0001
SMKA NURUL ITTIFAQ
CHE HASSAN BIN CHE MAT
760203115134
4
TEA0073
SMK PUTRA
NORHASNIZA BINTI HUSSIN
791018115134
5
TEA0075
SMK TEMBILA
NORHAZAMAH BINTI SAMSUDIN
840704115642
6
TEA0060
SMK NASIRUDDIN SHAH
AHMAD SATMI BIN SALLEH
640101116009
7
TEA0078
SMK TOK DOR
HASNI BINTI SEMAN
770505115198
8
TEB0062
SMK TENGKU MAHMUD
RAHANI BINTI AWANG
890425115114
9
TRA0002
SMKA WATANIAH
W ZULRIANI BIMNTI WAN IDRIS
740529115064
10
TEA0077
SMK JABI
NORAZAIFAH BINTI ABDN RAHMAN
700801035690
11
TEA0059
SMK SERI NERING
ZALIHARUS BINTI ABDULLAH
730221115026
12
TEA0074
SMK PERMAISURI NUR ZAHIRAH
ELLIA BINTI MOHD NOR
730221115026
13
TEA0076
SMK SERI BESUT
ZAIDAH HANI BINTI MUDA
670501115520
14
TEA0058
SMK KUALA BESUT
ZAINAB BINTI MAMAT
640513115088
15
TBA0043
SK PADANG LUAS
JAMALIAH BINTI ABDULLAH
660104115624
16
TBA0044
SK BUKIT PUTERI
KAMARILAL BINTI AHMAD
731113115154
17
TBA0045
SK AYER TERJUN
ROSNANI BINTI ISMAIL
660225035794
18
TBA0031
SK BUKIT JEROK
MASLINAH BINTI ISMAIL
646864115192
19
TBA0014
SK KELUANG
SUHAILA BINTI SHAMSUDDIN
770222036094
20
TBA0007
SK KAMPUNG NANGKA
HJH ROSE LILY BINTI M SHARIFF
680715106972
21
TBA0067
SK (FELDA) SELASIH
FADZILAH BINTI MOHAMAD
680103035014
22
TBA0002
SK AMER
MOHD APANDI
660805036090
23
TBA0006
SK TEMBILA
AINON BINTI YUNOS
720802115078
24
TBA0003
SK ALOR LINTAH
ZAMBRAN BIN HAMZAH
631111035259
25
TBA0033
SK KAMPUNG BARU TOK DOR
HASANAH BINTI HUSIN
710807115156
26
TBA0008
SK PULAU PERHENTIAN
ZAIBIDAH BINTI MAT ALI
700801115420
27
TBA0015
SK BUKIT TEMPURONG
NIK ROSHAYU BINTI NIK LI
781122115514
28
TBA0013
SK GONG BAYOR
W SAMSUDIN BIN HAMAD
540504115213
29
TBA0027
SK JABI
SANUSI BIN YUSUF
660505115203
30
TBA0025
SK TANAH MERAH
ROSLAN BIN YAAKUB
730513115095
31
TBA0026
SK APAL
NOR HASLINDA BINTI AWANG THE
840805115350
32
TBA0028
SK RENEK
LAILA BINTI ZAKARIA
750621115306
33
TBA0030
SK TEMPINIS
SARIDA BINTI ISMAIL
700510035068
34
TBA0029
SK OH
ZAKARIA BIN MANAH
771223115565
35
TBA0018
SK ALOR PEROI
ONG PHECK IM
620911035384
36
TBA0022
SK PENGKALAN NYIREH
KANIZA BINTI RIPIN
680127115166
37
TBA0019
SK TOK RAJA
WAN ROSLAWATI BINTI WAN ISMAIL
740612115006
38
TBA0024
SK BUKIT KENAK
NORZAHARIMAN BIN BASIR
731201035075
39
TBA0017
SK KAMPUNG BAHARU
W KAMARIAH BINTI W ABDULLAH
630601115476
40
TBA0004
SK KERANDANG
YUNANISA BINTI ABD AZIZ
750117115702
41
TBA0046
SK TOK MOTONG
KHATIPAH BINTI MOHD ZIN
660105116194
42
TBA0048
SK DARAU
ROHANA BINTI YUSOF
810628086298
43
TBA0023
SK PUSAT JERTEH
MOHD NOR BIN LATIH
731102115271
44
TBA0049
SK PASIR AKAR
CHE YUSOFF BIN CHE MOHD
650422115305
45
TBA0051
SK (FELDA) TENANG
ZAIDI BIN HARON
701122035153
46
TBA0052
SK PANCHOR
MAHERAN BINTI ISMAIL
680316115018
47
TBA0053
SK KAMPUNG LA
NORMAH BINTI AWANG
660226115278
48
TBC0063
SJK(C) CHUNG HWA
ZAIDONG BINTI JUSOH
571002115012
49
TEA0072
SMK TENGKU MAHMUD 2
MOHD MUKHTAR BIN MOHD ALI
541031035313
50
TBA0075
SK SEBERANG JERTEH
MAIMUNAH BINTI ABU
700107045354
51
TBA0001
SK KAMPONG RAJA
YUSMUNIRA BINTI YAHYA
720116115084
52
TBA0005
SK KUALA BESUT
TENGKU KAMARIAH BINTI TENGKU MAT
530120035450
53
TBA0012
SK BETING LINTANG
ROSNANI BINTI SAID
710319115376
54
TBA0050
SK. SERI PAYONG
MD BALIYA BIN NOR
590606115009
55
TBA0054
SK KERUAK
ZAILANI BIN MOHD ZIN
761005115373
56
TBA0055
SK KUALA KUBANG
AMRAN BIN ZAKARIA
690803115081
57
TBA0068
SK PENDIDIKAN KHAS BESUT (P)
SHAMSUDDIN BIN ABD GHANI
780622115073
58
TBA0069
SK KUALA BESUT 2
MUHAINI BINTI MAT SALLEH
740203085060
59
TBA0072
SK LUBUK KAWAH
MAHADI BIN ZAKARIA
670519035123
60
TBA0073
SK ALOR KELADI
MOHD AMRI BIN MOHD NOR
640807115219
61
TBA0074
SK KAMPUNG NAIL
W ISMAYUZI BINTI ISMAIL
761128115226
62
TBA0076
SK PERMAISURI NUR ZAHIRAH
YASNIZAH BINTI MAT YASIN
670509115234
63
TBA0077
SK PELAGAT
ZALIHA BINTI HASSAN
660912115286
64
TBA0078
SK ANAK IKAN
MOHAMAD BIN ABDULLAH
781222035685
65
TBB0061
SK TENGKU MAHMUD
ZAHANARIZA BINTI MOHD
780105116676
66
TEA0069
SMK BUKIT PAYONG
NOR AZNITA BINTI ABDULLAH
730711115336
67
TEA0070
SMK RENEK
ROHANI BINTI ISMAIL
690519115236
68
TBA0070
SK TENGKU MAHMUD 2
NOR ARZUL BIN JUSOH
710101115971
69
TBA0032
SK TOK DOR
ZAMANI BIN ZAKARIA
670301035761

KURSUS (MY WIFE) SEHINGGA 2007

|

SENARAI KURSUS / TAKLIMAT

Bil
Nama Kursus/ Taklimat
Tarikh
Tempat
1.
Taklimat Perlaksanaan Perancang Keluarga
12.5.2002
Bilik Mesyuarat Klinik Kesihatan Bidor, Perak
2.
Kursus Motivasi & Orientasi Bagi Jururawat & Jururawat Masyarakat
8.5.2002 – 10.5.2002
Jab. Perlindungan hiudpan Liar Negeri Perak,Menderang, Sungkai
3.
Taklimat Perlaksanaan Imunisasi HIB & MMR
16.5.2002 -20.5.2002
Bilik Mesyuarat Klinik Kesihatan Bidor
4.
Kursus Pengurusan Laktasi
26.6.2002-28.6.2002
Dewan CME, Hospital Slim River
5.
Kursus “IDD,ARI & UPDATE HIV/ AIDS”
4.10.2002-7.10.2002
Chalet Sri Tasek,Pengkalan Hulu
6.
Kursus Howard Safer Obstretric Practice
30.10.2002-31.10.2002
Dewan Jauhari ,Hospital Slim River
7.
Taklimat Latihan Dalam Perkhidmatan
25.3.2003
Bilik Mesyuarat Klinik Kesihatan Bidor
8.
Seminar Pendedahan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan
18.2.2004-19.2.2004
Bilik Mesyuarat Poliklinik Komuniti Tapah
9.
Kursus Penyusuan Susu Ibu (40 Jam)
5.12.2004-9.12.2004
Dewan Sri Anjung,Hospital Besut
10.
Kursus Panduan Kaunseling HIV/AIDS PKD Besut
14.12.2004-15.12.2004
Wisma Persekutuan Kg. Raja
11.
Kursus Penyelenggaraan Kaedah Promosi Kesihatan & Penggunaan Flip Chart
23.3.2006
Wisma Persekutuan Kg. Raja
12.
Kursus Ulangkaji Jururawat Masyarakat
2.4.2006-6.4.2006
Hotel Permai Inn,Kuala Terengganu
13.
Taklimat Penggunaan Vaksin Kombinasi DPT-Hep B + HIB (Tritantrix ) & Latihan Pengambilan Pap Smear
17.4.2006
Pusat Rekreasi Rakan Muda,Kg. Raja
14.
Kursus Kaunseling Asas HIV/AIDS
4.12.2006
Wisma Persekutuan Kg. Raja

GUESTBOOK

|

Guestbook

BAHASA - PENCAMPURAN KOD

|

SASTERA DAN BUDAYA
________________________________________
PERCAMPURAN KOD BERLAKU
DI KALANGAN MASYARAKAT MALAYSIA : SECARA UMUM
ABSTRAK
Pada zaman yang deras menuju era kemodenan kini, jelas sekali menunjukkan bahawa bangsa yang lemah terlalu cepat dipengaruhi kebudayaannya oleh bangsa yang mempunyai kuasa politik dan ekonomi yang kukuh. Pengaruh itu meresap melalui beberapa saluran, antaranya melalui kemajuan sains dan teknologi, suasana politik, sosial dan ekonomi, salah satunya mempengaruhi bahasa bangsa tersebut sehinggakan timbul fenomena percampuran kod di kalangan pengguna bahasa. Ini adalah merupakan salah satu fenomena linguistik. Dalam kertas kerja ini, saya akan menjelaskan beberapa alasan yang mendorong berlakunya percampuran kod secara umum sahaja yang berlaku di kalangan masyarakat Malaysia. Kertas kerja ini juga turut membicarakan secara ringkas tentang implikasi percampuran kod terhadap tamadun bangsa.
PENDAHULUAN
Sebelum membincangkan tentang percampuran kod, istilah 'bahasa rojak' atau 'bahasa pasar' digunakan bagi menggambarkan percampuran kod. Dalam bidang linguistik atau ilmu bahasa, sebenarnya tidak pernah ada istilah 'bahasa rojak'. Istilah ini ditimbulkan oleh sejumlah orang yang melihat adanya fenomena bahasa yang bercampur aduk antara bahasa Melayu dengan bahasa asing, khususnya bahasa Inggeris, daripada sudut pandangan orang awam. Mereka mengaitkan sesuatu yang bercampur aduk itu sebagai rojak kerana kita sudah ketahui rojak itu merupakan makanan daripada bahan-bahan yang bercampur-campur; disebabkan inilah bahasa yang bercampur aduk itu diistilahkan sebagai 'bahasa rojak'. 'Bahasa rojak' ini membawa konotasi bahawa sesuatu yang tidak murni walaupun rojak itu sendiri ialah sejenis makanan yang enak dan digemari ramai. Ini kerana 'bahasa rojak' itu mengandungi pencampuran unsur-unsur bahasa asing dengan bahasa Melayu secara yang tidak bersistem atau tidak teratur. Sebagaimana terkenalnya rojak sebagai makanan kegemaran ramai, begitulah terkenalnya 'bahasa rojak' yang sering dipertuturkan oleh pengguna bahasa dan inilah yang sangat dikhuatiri oleh ahli-ahli bahasa kerana ia boleh mendatangkan pelbagai kesan negatif.
1.1 DEFINISI
PENCAMPURAN KOD
Percampuran kod menurut Bokemba bermaksud penggunaan berbagai-bagai unit linguistik seperti imbuhan, kata, frasa dan klausa daripada dua sistem tatabahasa yang berlainan dalam satu ayat. Percampuran memerlukan minimum dua bahasa yang peraturannya diintegrasikan dalam satu ayat. Manakala Poplack pula menjelaskan bahawa percampuran kod biasanya berlaku di satu titik dalam satu ayat. Titik percampuran kod berada dalam lingkungan struktur permukaan dua bahasa yang dipadankan bersama-sama. Contohnya orang yang sedang bercakap dalam bahasa Melayu memasukkan unsur-unsur bahasa yang lain seperti bahasa Melayu Standard dicampuradukkan dengan dialek-dialek Melayu dan bahasa Inggeris. Ini kerana penutur beranggapan bahawa pendengar juga sepertinya yakni faham dan fasih dalam kedua-dua bahasa.
Istilah percampuran kod dan peralihan kod itu kedua-duanya tidak mempunyai perbezaan kerana jika kita perhatikan maksud yang diberikan oleh Di Pietro (1977: 3-13), Trudgill (1974: 56) dan Hudson (1980: 56) lihat dalam Wong Khek Seng (1991), masing-masing berpendapat bahawa alih kod melibatkan penukaran daripada satu ragam bahasa kepada satu ragam bahasa yang lain dan penukaran tersebut dipengaruhi oleh faktor situasi dan masa.
Manakala Gumperz, J.J (1982: 59) lihat dalam Wong Khek Seng (1991), pula mentakrifkan alih kod seperti yang berikut:
"Penukaran kod dalam perbualan dapat ditakrifkan sebagai penyelitan dua sistem atau subsistem kenahuan yang berbeza ke dalam sesuatu urutan ujaran (speech exchange) yang sama. Lazimnya, alternasi tersebut melibatkan dua ayat secara urutan, dan seseorang penutur akan menggunakan bahasa kedua sama ada untuk mengulang mesejnya atau untuk membalas pernyataan orang lain."
Menurut Asmah Haji Omar (1982 : 128) lihat dalam Abil Hassan (2005), menyatakan bahawa alih kod merupakan perubahan daripada satu kod ke satu kod yang lain dalam pertuturan oleh penutur yang tertentu dan dalam situasi yang tertentu sama ada formal atau tidak formal. Menurut beliau lagi, istilah kod itu boleh saja bermaksud bahasa, dialek atau stail. Dengan pernyataan ini, bermakna alih kod boleh juga dalam bentuk interbahasa atau intrabahasa dan ia wujud di kalangan penutur bilingual serta juga di kalangan penutur monolingual (penutur yang bahasa ibundanya ialah bahasa Melayu, tetapi dalam masa yang sama dia juga boleh bertutur dalam dialek Melayu Malaysia). Oleh itu, penutur monolingual ini sering berlakunya peralihan bertutur dalam bahasa Melayu Standard ke dialek Melayu Malaysia apabila berada dalam situasi tertentu atau dalam erti kata lain peralihan dari satu bahasa ke dialek yang berasal dari bahasa yang sama. Dengan itu jelaslah menunjukkan bahawa istilah percampuran kod dan peralihan kod itu tidak ada perbezaan.
Alih kod boleh dikategorikan kepada tiga peringkat. Di sini saya akan menjelaskan ketiga-tiga peringkat tersebut secara ringkas sahaja dengan memberi beberapa contoh. Pertama, alih kod peringkat kata sebagai contoh:
A: " What it's light?"
B: "Cahaya"
Lazimnya berlaku alih kod di antara peserta tutur. Kedua, alih kod peringkat frasa adalah seperti berikut:
"This rocket height is not very high, inda berapa tinggi."
Berdasarkan dari contoh di atas, menunjukkan berlakunya alih kod ke bahasa Melayu yang menterjemahkan perkataan yang dipertuturkan dalam bahasa Inggeris dalam peringkat frasa dan alih kod ini bertujuan untuk mempertingkatkan pemahaman orang yang diajak bercakap.
Ketiga, alih kod dalam peringkat ayat. Alih kod ini dapat dilihat dari sudut interayat (lebih kepada interferensi leksikal) dan intraayat (perubahan berlaku pada klausa ayat). Alih kod interayat merupakan alih kod yang berlaku dari ayat ke ayat. Ia berlaku secara tidak langsung dengan melibatkan klausa dan ayat pada peringkat perbualan atau wacana. Berdasarkan contoh-contoh di bawah ini, penutur sering beralih kod daripada satu klausa ke satu klausa yang lain mengikut situasi perbualan. Peralihan kod ini berlaku dari bahasa Inggeris ke bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Standard ke bahasa Melayu Malaysia atau ke bahasa Inggeris atau sebaliknya.
Contoh ayat:
a. "This afternoon we have a meeting. Pasan Ustaz, jangan lupa datang karang ja, kita baca doa tu ja."
b. "Assalamualaikum! How
are you? Pucat ni, damam ustazkah?"
c. "How many your children now? Seorang masihkah?"
d. "Siti, have you see ustaz? Teliat ko kah?"
Manakala alih kod intraayat pula merupakan alih kod yang terjadi dalam ayat itu sendiri. Penukaran ini berlaku dalam satu peringkat ayat dari satu bahasa ke satu bahasa yang lain atau dari satu bahasa ke satu dialek.
Contoh ayat:
a. "Pasan cigu don't forget to come this evening untuk baca tahlil dan doa selamat."
b. "We have to invite him, pasal ia pernah jadi guru tani jua dulu."
c. "Tahniah ah Zamri kau naik pangkat ah, and don't forget to belanja us makan."
1.2 PEMEROLEHAN DATA
Data-data percampuran kod yang dikemukakan sebagai contoh di atas dan yang akan diberikan selanjutnya di bawah ini adalah diperolehi melalui kaedah perpustakaan, iaitu dengan mengutip data-data dari bahan-bahan penulisan seperti akhbar Pelita Malaysia, kertas kerja seminar bahasa dan sebagainya.
2.0 LATAR BELAKANG PENGUASAAN BAHASA DALAM PERINGKAT
PENDIDIKAN
Sebelum saya menghuraikan lebih lanjut beberapa alasan mengapa berlakunya percampuran kod ini, ingin saya menjelaskan secara ringkas latar belakang penguasaan bahasa dalam peringkat pendidikan di Negara Malaysia Darussalam yang mungkin ada hubung kait berlakunya fenomena percampuran kod.
2.1 Penguasaan Bahasa Melayu Standard
Dalam sistem pendidikan negara, mata pelajaran bahasa Melayu diwajibkan lulus sama ada di peringkat sekolah rendah mahupun di peringkat tinggi. Apabila sistem pendidikan dwibahasa dilaksanakan sejak 1985, peranan bahasa Melayu semakin berkurangan terutama dari peringkat sekolah menengah ke atas kerana banyak mata pelajaran yang dipelajari menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Walau bagaimanapun, dalam konteks negara ini, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi terus digunakan baik dalam sektor kerajaan ataupun sektor swasta dan digunakan dalan surat-menyurat, papan-papan tanda dan ucapan-ucapan di dalam majlis-majlis rasmi atau tidak rasmi.
2.2 Penguasaan Bahasa Inggeris
Kita sudah maklum bahawa hampir semua mata pelajaran yang dipelajari menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar terutama di peringkat sekolah menengah setelah dilaksanakan sistem pendidikan dwibahasa. Bahasa Inggeris mula dianggap sebagai bahasa yang mempunyai nilai dan prestij yang tinggi serta dapat menaikkan status individu di mata masyarakat setempat dan antarabangsa seperti jika seseorang itu ingin meningkatkan pelajaran ke luar negara seperti United Kingdom atau Eropah, seseorang itu mestilah menguasai bahasa Inggeris untuk mendapatkan dermasiswa. Selain itu penilaian kecekapan dalam suatu pekerjaan diutamakan kepada orang yang mengetahui bahasa Inggeris dan sebagainya.
2.3 Penguasaan Dialek Melayu Malaysia
Dialek Melayu Malaysia atau bahasa Melayu Malaysia merupakan lingua franca di Negara Malaysia Darussalam dan menjadi sebagai bahasa perhubungan dalam konteks tidak formal dan ada kalanya digunakan dalam semi formal kerana memandangkan majoriti dari penghuni di negara ini kebanyakannya terdiri dari penutur dialek Melayu Malaysia. Rata-rata puak dan bangsa yang tinggal di negara ini boleh memahami dan menggunakan dialek Melayu Malaysia sebagai wahana mereka untuk berkomunikasi. Oleh itu dalam peringkat persekolahan dialek Melayu Malaysia sering juga digunakan semasa berinteraksi di antara guru dan pelajar kerana mereka berpendapat bahawa dialek Melayu Malaysia dapat mengeratkan lagi hubungan dan saling memahami di antara penutur dan dapat mewujudkan kehormanian.
3.0 CIRI-CIRI
PERCAMPURAN KOD
Ciri percampuran kod yang utama adalah penutur itu merupakan penutur dwibahasa atau multibahasa. Ini bermaksud penutur tersebut mempunyai pengetahuan variasi bahasa lebih daripada satu. Hal ini membolehkan penutur tersebut menyelit lebih banyak perkataan dan frasa dari bahasa asing atau dialek-dialek mereka yang lain.
Ciri percampuran kod juga dapat dilihat dari aspek kelicinan perbualan penutur tersebut. Ini bermaksud, penutur dapat berbual dengan spontan dan mengekalkan kelicinan perbualan setiap kali percampuran kod berlaku. Oleh itu, tidak wujud perubahan dari segi irama ayat atau jeda untuk menandakan percampuran kod. Di sini juga tidak menunjukkan tanda bahawa penutur itu tidak memahami apa yang dicakapkannya. Percampuran kod berlaku kerana dipengaruhi oleh keadaan tertentu.
4.0 MENGAPA BERLAKUNYA
PERCAMPURAN KOD?
Menurut Soepomo (Pelita Malaysia, 2005), kod boleh beralih dari variasi ke variasi yang lain. Peralihan ini dapat menuju dari formal kepada tidak formal, dari yang paling menghormati kepada yang tidak menghormati, dari yang amat lengkap ke arah yang paling ringkas, dari dialek yang kurang dikuasai ke dialeknya sendiri dan sebagainya.
Di Negara Malaysia Darussalam, fenomena percampuran kod juga sering diperbincangkan dalam seminar bahasa. Percampuran kod pada peringkat masyarakat, ditemui pada situasi-situasi formal atau tidak formal dan lebih banyak berlaku di kalangan orang muda. Di bawah ini akan saya jelaskan beberapa alasan yang mendorong berlakunya percampuran kod secara umum sahaja yang berlaku di kalangan masyarakat.
Pertama, sistem pendidikan negara yang berlandaskan kedwibahasaan. Oleh kerana pengaruh atau kepentingannya dalam sistem pendidikan itu sangat kuat menyebabkan dengan tidak sengaja mempengaruhi dalam pertuturan seharian seperti penutur menggunakan percampuran kod yang melibatkan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, kerana kedua-dua bahasa ini sangat dominan di kalangan pengguna bahasa.
Selain itu, percampuran kod juga berlaku kerana sudah menjadi kebiasaan dalam pertuturan seharian, iaitu semasa berlaku interaksi sosial dengan orang yang dikenali atau tidak terutamanya percampuran kod yang melibatkan penggunaan bahasa Inggeris. Tambahan pula, bahasa Inggeris juga digunakan sebagai bahasa perhubungan dalam urusan perniagaan sama ada di sektor awam mahupun swasta.
Kedua, unsur kemodenan, iaitu percampuran kod merupakan gaya bahasa yang terkenal masa kini terutamanya percampuran kod yang melibatkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris atau sebaliknya. Penggunaannya digunakan sengaja kerana keinginan penutur untuk menunjukkan ketinggian status sosialnya atau menunjukkan dirinya orang yang berpelajaran tinggi. Dalam erti kata lain, sifatnya yang riyak atau ingin menunjukkan kebolehannya bertutur dalam dua bahasa.
Ketiga, faktor ekonomi, iaitu memilih perkataan yang lebih mudah dan kompleks sifatnya. Sebagai contoh sering kita perhatikan penutur bahasa Melayu akan menyerapkan kosa kata dalam bahasa Inggeris bagi menggantikan kosa kata dalam bahasa Melayu yang terdiri dari suku kata yang lebih panjang berbanding dengan kosa kata dalam bahasa Inggeris seperti kata 'result' terdiri dari dua suku kata, sering digunakan bagi menggantikan kata 'keputusan' yang terdiri dari empat suku kata. Begitu juga kata 'cheap sale' lebih mudah dipertuturkan berbanding dengan kata 'jualan murah' yang terdiri dari lima suku kata. Contoh ayat adalah seperti berikut:
a. "Liat atu liat arrownya."
b. "Setahu ku di sini inda bulih parking jua."
Berdasarkan dari contoh-contoh yang diberikan di atas, kata 'arrow' yang mempunyai dua suku kata lebih sering digunakan berbanding dengan kata 'anak panah' yang mempunyai empat suku kata. Begitu juga dalam contoh yang seterusnya, kata 'parking' yang mempunyai dua suku kata itu sering digunakan bagi menggantikan kata 'tempat meletak kereta' yang mempunyai lapan suku kata.
Keempat, nilai makna, iaitu penutur bahasa Melayu sering menggunakan kosa kata dalam bahasa Inggeris untuk menyampaikan sesuatu yang ingin diungkapkan kerana sukar untuk mencari item leksikal dalam bahasa Melayu memandangkan jika penutur ingin menyampaikannya dalam bahasa Melayu akan melibatkan penghuraian yang panjang seperti kata 'mood' lebih sering digunakan berbanding menyatakannya dengan 'perasaan hati sama ada perasaan gembira atau sebaliknya' dalam pengertian bahasa Melayu. Contoh ayat adalah seperti berikut:
"Entah ah liat mood ku dulu."
Dalam erti kata lain, percampuran kod berlaku kerana sukar ditemui kata yang tepat untuk mengungkapkan apa-apa yang tersirat dalam fikiran. Oleh itu, untuk menyampaikan pengertian atau maksud yang padanannya tidak terdapat dalam bahasa Melayu atau yang tidak diwakili oleh kata yang sedia ada, pengguna menggunakan kata, frasa atau ungkapan dalam bahasa Inggeris. Selain itu, ini mungkin disebabkan kurangnya pengetahuan penutur dalam bahasa Melayu sehinggakan penutur menggunakan percampuran kod yang bertujuan untuk menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikannya.
Kelima, ingin merahsiakan sesuatu daripada diketahui oleh orang yang terlibat dalam peristiwa tutur. Oleh itu penutur sering bercampur kod dengan menggunakan kod yang tidak difahami seperti kedua-dua penutur yang bertutur dalam bahasa Melayu itu akan beralih kod ke bahasa Inggeris yang kurang difahami atau diketahui kepada orang yang berdekatannya.
Keenam, percampuran kod berlaku disebabkan oleh penggantian warna emosi atau warna kehendak penutur. Dalam komunikasi, penutur biasanya tidak hanya menyampaikan pesan seperti dalam bentuk kata, frasa atau ungkapan yang dituturkan tetapi juga menyampaikan pelbagai warna emosi dan kehendak perlambangannya yang tidak dilaksanakan oleh kata, frasa atau ungkapan tersebut. Contohnya, dalam masyarakat monolingual, pergantian warna emosi dan kehendak sering diwujudkan dengan pengertian nada suara. Akan tetapi dalam masyarakat bilingual, pergantian warna emosi dan kehendak ini dilahirkan melalui percampuran kod. Contoh ayat:
"I have to be strong, kuat, sabar, bersedia…"
Berdasarkan contoh ayat di atas menunjukkan penutur ini dalam keadaan yang sedih dan kesedihannya itu jelas diketahui melalui percampuran kod yang digunakannya.
Ketujuh, penggunaan percampuran kod kerana dipengaruhi oleh status peserta yang terlibat. Ini bermaksud pentingnya penutur perlu mengetahui status peserta yang terlibat agar yang dituturkan itu difahami oleh peserta tersebut. Contohnya seorang pegawai tinggi menggunakan percampuran kod yang melibatkan penggunaan bahasa Melayu standard dan dialek Melayu Malaysia ketika berucap di hadapan penduduk kampong yang kebanyakannya dari golongan berpendidikan rendah dan warga tua. Begitu juga, semasa dalam sesi pengajaran di bilik darjah, guru juga menggunakan percampuran kod agar dapat memudahkan kepahaman pelajar. Contoh-contoh ayat adalah seperti berikut:
a. "This rocket height is not very high, inda berapa tinggi".
b. "Zero sini ertinya kosong"
c. "Atu human being maksudnya manusia"
Berdasarkan contoh-contoh yang diberikan di atas, guru tersebut menggunakan bahasa Melayu untuk menterjemahkan istilah dalam bahasa Inggeris.
Kelapan, faktor peserta interaksi, iaitu apabila berlakunya pertembungan antara dua masyarakat dan budaya yang berbeza sebagai contoh apabila penutur cina berinteraksi dengan penutur Melayu sering menggunakan percampuran kod agar difahami oleh peserta tutur.
Kesembilan, kurangnya galakkan yang diberikan oleh orang yang diajak bercakap, seperti apabila kita ingin bertutur sepenuhnya dalam bahasa Melayu Standard, kita akan dianggap bermegah atau sombong, iaitu seolah-olah kita ingin menunjukkan diri kita itu dari golongan yang tinggi pendidikannya dan berkebolehan dalam menguasai bahasa Melayu Standard sepenuhnya dan ini menyebabkan percampuran kod berlaku. Seperti di kalangan penutur monolingual, percampuran kod yang melibatkan penggunaan bahasa Melayu Standard dan dialek Melayu Malaysia yang berasal dari bahasa yang sama.
Kesepuluh, percampuran kod turut berlaku disebabkan aktiviti peminjaman bahasa iaitu penggunaan istilah-istilah khusus dalam bidang-bidang tertentu seperti ekonomi, sains dan sebagainya memperlihatkan berlakunya penggunaan istilah daripada bahasa Inggeris dan bahasa lain ke dalam bahasa Melayu. Ini dapat mengakibatkan, pengguna bahasa mengnganggap bahawa kosa-kosa kata yang digunakannya itu merupakan kata-kata pinjaman sebenarnya kosa-kosa kata bahasa Inggeris yang digunakannya dalam penyampaian bahasa Melayu itu adalah bukan kata-kata pinjaman.
Kesebelas, untuk mendapatkan tindak balas yang lebih baik antara peserta tutur dan secara tidak langsung dapat menjalinkan suasana yang ceria dan mewujudkan keakraban sebagai contoh percampuran kod yang melibatkan penggunaan dialek Melayu Malaysia kerana dialek ini merupakan penanda solidariti di kalangan masyarakat di Negara Malaysia Darussalam. Contoh-contoh ayat:
a."We have to discuss this problem later. Sarjan, pasan anak buah kitani suruh kumpul.''
b. "Tuan …Koperal Ali can't come this morning. Apa ni, kata bininya damam ia"
Berdasarkan contoh-contoh ayat di atas, penutur menggunakan bahasa Inggeris kemudian beralih ke dialek Melayu Malaysia. Di sini jelas menunjukkan keakraban seorang pegawai dan anak buahnya dalam berkomunukasi.
Melihat dari faktor-faktor yang dinyatakan di atas itu jelas menunjukkan percampuran kod sering berlaku dalam situasi tidak formal kerana dipengaruhi oleh pelbagai faktor penyebab seperti sosiobudaya, pendidikan dan sebagainya.
Dari alasan-alasan yang diberikan di atas, dapat juga dibuktikan bahawa kenyataan itu ada betulnya dengan berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Dr.Hjh Fatimah, iaitu seorang pensyarah dalam Jabatan Bahasa Melayu dan Linguistik yang telah mengkaji punca berlakunya alih kod yang berlaku sama ada pada para pelajar dan guru atau pentadbir sekolah itu sendiri. Menurut hasil kajian tersebut alasan-alasan yang diberikan oleh para guru atau pentadbir sekolah dan pelajar adalah seperti berikut:
Guru dan pentadbir sekolah.
Pertama, untuk memudahkan kepahaman dan juga meningkatkan kepahaman pelajar dengan lebih baik kerana memandangkan mungkin penjelasan yang diberikan dengan beralih kod itu lebih membawa makna yang hendak disampaikan kepada pelajar terutama pelajar-pelajar yang mempunyai pencapaian yang lemah. Sebagai contoh:
a. "The boy looked tired inda fresh".
b. "The length is eighteen centimetre, the breadth is eighteen centimetre ada the height is eighteen centimetre. Semua, semua sama. Mesti sama".
Kedua, untuk menjimatkan waktu agar pemelajaran itu selari dengan kehendak sillabus. Ketiga, untuk mendapatkan tindak balas yang lebih baik antara guru dan pelajar dan secara tidak langsung dapat menjalinkan suasana yang ceria dan mewujudkan keakraban antara guru dan pelajar, sebagai contoh penggunaan bahasa Melayu Malaysia (bahasa tempatan) sebagai media komunikasi merupakan salah satu cara mengekalkan dan meningkatkan hubungan interpersonal antara guru dan pelajar.
Sebagai contoh:
G: " …if you have any question. Kalau ada soalan, bulih cakap Melayu. Cigu inda marah. Cakap kedayan pun bulih".
P: "Ha! Ha! Ha!"
P: "cakap kaling bulih cigu ?"
G: "Cigu alum pandai cakap kaling"
Keempat, untuk memperkaya perbendaharaan kata, sebagai contoh percampuran kod (alih kod) yang berlaku dalam pengajaran bahasa Inggeris itu, di samping mengetahui kosa kata dalam bahasa Inggeris kita juga mengetahui kosa kata dalam bahasa Melayu kerana bahasa Melayu yang diajar itu seperti bahasa kedua bagi mereka kerana dialek Melayu Malaysia adalah dianggap sebagai bahasa pertama dan lagi guru-guru berpendapat bahawa berlakunya percampuran kod itu memberi peluang untuk memperkenalkan kosa kata yang belum diketahui.
Kelima, untuk menterjemahkan istilah-istilah atau kosa-kosa kata yang susah. Oleh itu percampuran kod sering berlaku untuk memudahkan pemahaman pelajar. Sebagai contoh:
a. "Zero sini ertinya kosong".
b. "Light is cahaya".
c. "Atu human being maksudnya manusia".
Berdasarkan contoh-contoh yang diberikan di atas, guru tersebut menggunakan bahasa Melayu standard untuk menterjemahkan istilah dalam bahasa Inggeris.
Keenam, untuk mendapatkan pengajaran yang lebih berkesan dan lebih efektif kerana adanya berlaku percampuran kod itu dapat memudahkan pemahaman pelajar. Ketujuh, untuk menyemak kepahaman murid (comprehension check) iaitu satu alih kod yang berlaku diantara peserta tutur seperti guru bertanya dalam bahasa Inggeris manakala pelajar akan menjawab dalam bahasa Melayu. Secara keseluruhan, percampuran kod (alih kod) dapat melancarkan komunikasi kerana menggunakan kod yang mudah difahami di antara peserta tutur.
Pelajar
Pertama, mereka berpendapat mempelajari sesuatu bahasa, terutama bahasa Inggeris sangat susah, lebih-lebih lagi bahasa tersebut merupakan bahasa yang kedua atau ketiga bagi pelajar. Ini menyebabkan alih kod bahasa Inggeris ke bahasa Melayu sering berlaku sama ada dalam sesi soal jawab atau berinteraksi bersama guru.
Kedua, mendapat kesukaran untuk menyebut kosa-kosa kata khususnya dalam bahasa Inggeris dan juga sukar untuk mendapatkan kosa kata yang sesuai untuk melengkapkan sesuatu kenyataan yang ingin disampaikan oleh pelajar. Oleh itu percampuran kod sering berlaku menandakan satu tindak balas dalam bilik darjah tersebut. Ada kalanya percampuran kod itu berlaku terdiri dari bahasa yang sama, iaitu dari bahasa Melayu standard ke dialek Melayu Malaysia dengan alasan ada sesetengah kosa-kosa kata dalam bahasa Melayu Standard itu belum atau kurang dikenali oleh pelajar dan ini menyebabkan pelajar beralih kod.
5.0 IMPLIKASI
PERCAMPURAN KOD (ALIH KOD) KEPADA TAMADUN BANGSA
Dari beberapa alasan yang telah dinyatakan di atas tadi, didapati bahawa percampuran kod banyak memberi sumbangan yang berguna kapada pengguna bahasa terutamanya pada para guru semasa sesi pengajaran dalam bilik darjah. Walaubagaimanapun, apabila penggunaanya meluas dikalangan masyarakat, dapat mengakibatkan mutu penguasaan bahasa Melayu dan Inggeris akan terus merosot dan lemah dan tambahan pula, perlu kita ingat bahawa jika kita implikasikan percampuran kod (alih kod) terhadap tamadun bangsa mungkin menjadi isu yang besar dan masalah ini juga pernah selalu ditimbulkan dalam seminar, dalam tulisan, dalam memorandum dan dalam pelbagai wacana yang lain.
Kita ingat dengan pepatah Melayu mengatakan 'Bahasa jiwa bangsa', 'Bahasa menunjukkan bangsa' dan 'hilang bahasa lenyaplah bangsa'. Di sini timbul difikiran kita, adakah percampuran kod (alih kod) ini dapat kita jadikan sebagai bahasa yang selari dengan pepatah yang kita jadikan sebagai pegangan hidup di setiap masyarakat, setentunya tidak kerana campur aduk dua bahasa atau lebih itu merupakan bahasa yang tidak bersistem dan tidak teratur.
Tamadun bermaksud keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran sama ada dari segi sosial, budaya, politik, dan sebagainya yang tinggi. Oleh itu, tamadun bangsa bermaksud bangsa yang mempunyai perkembangan pemikiran yang tinggi. Kalau bahasa kita letakkan di mercu pentadbiran dan pendidikan negara, yang tentu kita harapkan ialah bahasa yang baik mutunya, bukan bahasa yang buruk atau yang tidak mencerminkan mertabat bahasa itu sebagai bahasa rasmi, bahasa ilmu dan bahasa budaya tinggi. Di sini timbul difikiran kita, adakah percampuran kod itu dapat mencerminkan ketinggian tamadun bangsa? Setentunya tidak.
Kita tidak patut meremehkan bahasa yang baik, kerana dalam pertumbuhan dan perkembangan mana-mana tamadun, bahasa yang rasmi dan yang baku itu memang perlu untuk tujuan pemikiran, ilmu dan bidang kehidupan lain yang mencerminkan ketinggian tamadun bangsa itu walaupun kita tidak dapat nafikan kewujudan percampuran kod (alih kod) berfungsi untuk keperluan perhubungan sehari-hari. Oleh itu, kalau kita bercakap tentang tamadun tinggi, kita tidak boleh meremehkan mutu bahasa iaitu dari segi sistemnya baik dalam hal kosa kata, tatabahasa, ejaan, sebutan dan sebagainya.
6.0 KESIMPULAN
Berdasarkan kepada beberapa alasan yang menyebabkan berlakunya percampuran kod yang telah dinyatakan di atas tadi jelas bahawa percampuran kod (alih kod) banyak memberi sumbangan dan keperluan dalam perhubungan sehari-hari sama ada di rumah, di sekolah, di pejabat dan sebagainya seperti percampuran kod yang melibatkan penggunaan bahasa Inggeris dan Dialek Melayu Malaysia dapat menjalinkan suasana yang lebih ceria dan mewujudkan keakraban di antara penutur dan orang yang diajak bercakap. Pada umumnya kita sudah mengetahui percampuran kod berlaku tanpa kita sedari memandangkan keadaan ini sudah sebati dengan kehidupan sehari-hari dari peringkat awal lagi, bahkan ia merupakan satu kepentingan kerana dapat melicinkan atau melancarkan komunikasi. Dalam erti kata lain dapat memudahkan pemahaman kepada orang yang diajak bercakap dengan beralih kod ke kod yang mudah difahami. Percampuran kod ini mungkin disebabkan dari faktor pendidikan yang berdasarkan sistem dwibahasa yang diterima serta pengaruh persekitaran sama ada dari pergaulan sosial atau pengaruh dari bahasa ibunda.
Walaubagaimanapun, dalam esei ini saya juga menyelitkan implikasi percampuran kod (alih kod) terhadap tamadun bangsa. Kalau kita memperkatakan tentang tamadun bangsa, percampuran kod (alih kod) tidak sama sekali menggambarkan tamadun tinggi kerana bahasa yang bercampur aduk tidak mempunyai sistem bahasa yang teratur. Tambahan lagi, dalam pertumbuhan dan perkembangan mana-mana tamadun, bahasa yang rasmi dan yang baku itu memang perlu untuk tujuan pemikiran, ilmu dan bidang kehidupan lain yang mencerminkan ketinggian tamadun bangsa itu.
Di sini saya sarankan, setiap individu baik pelajar mahupun guru dan di kalangan pengguna bahasa haruslah memainkan peranan yang penting agar sama-sama mendaulatkan dan memelihara terutama bahasa kebangsaan kita, iaitu bahasa Melayu agar menjadi bahasa yang dapat mencerminkan mertabat bahasa itu sebagai bahasa rasmi, bahasa ilmu dan bahasa budaya. Salah satu langkah yang perlu ialah dengan cara memupuk budaya linguistik bahasa Melayu, iaitu satu pemikiran yang membawa pengertian yang baik terhadap bahasa Melayu atau penghayatan yang lebih mendalam terhadap bahasa Melayu. Selain itu, memupuk rasa cinta kepada bahasa kebangsaan dan mendidik rakyat tentang pentingnya bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi, iaitu bahasa Melayu dari sudut jati diri pada negara dan menjadi simbol kedaulatan negara dan juga tingkatkan kemahiran berbahasa sama ada bahasa Melayu mahupun bahasa Inggeris.
Sebagai penutup, saya mengambil sebuah petikan daripada Awang Sariyan yang berbunyi:
"Tentulah yang menjadikan bahasa Melayu demikian besarnya itu ialah bahasa yang teratur, terkawal dan berkesan pula, iaitu bahasa yang baku dan rasmi. Hakikat ini perlu dipertahankan jika kita hendak menjadikan bahasa Melayu bahasa yang mampu menjadi bahasa dunia moden. Usahlah diturunkan darjat bahasa Melayu yang sudah mencapai taraf bahasa yang tinggi itu dengan mencemarkannya, atas nama perkembangan bahasa, fesyen semasa atau kebebasan dan hak asasi menggunakan bahasa".
RUJUKAN
Abil Hassan. 2005. Intraayat dalam Alih Kod. Pelita Malaysia: 8
Hjh. Fatimah Hj. Chuchu. 2001. Bahasa Melayu dalam Alih Kod: Klasifikasi dan
Fungsi dlm. Kertas Kerja Seminar Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu dan Seminar Kesusasteraan III MASTERA Sempena 40 Tahun Penubuhan DPB. Malaysia Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Hjh. Fatimah Hj. Ghuchu. 2002. Bahasa Melayu : Alih Kod dlm. Rakaman Rampai Pagi .Malaysia Darussalam.
James McLellan. 1997. English-Malay Codeswitching In Malaysia: A distinct Variety, Or Bahasa rojak? at International Symposium: English is an Asian Language- the Malaysian Context. Petaling Jaya : Pj Hilton.
Johari Bujang. 1997. Rojak Melayu Mungkin Tidak Laku. Pelita Bahasa 9 (7): 3-4.
Jaja. 1997. Simply Speaking English. Pelita Bahasa 9 (7): 5.
Suhaila Samsudin. 1997. Bangsaku, Bahasaku. Pelita Bahasa 9 (7): 4-5.
Teo Kok Seong. 2001. Bahasa Melayu Rojak Isu Jati Diri dlm.Rakaman Rampai Pagi. Malaysia Darussalam.
Wong Khek Seng. 1991. Penukaran Kod Dalam Perbualan. Jurnal Dewan Bahasa 35 (12): 1052-1060.
http://www.hum.usm.my/BMBATI/radiah/pelajar/HMT228.htm
Azman Wan Chik. 1982. Trend-Trend Baru dalam Bidang Pendidikan Bahasa:
Analisis Kesilapan Bahasa dan Kajian-kajian yang Berdekatan Dengannya.
Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.
Asmah Hj. Omar. 1982. Nahu Melayu Mutakhir. Dewan Bahasa dan Pustaka : Kuala Lumpur.
Abdul Ghalib Yunus. 2003. Kasalahan, Kesilapan, dan Kekeliruan Bahasa. Jurnal
Dewan Bahasa 3 (12): 27.
Aini Hj. Karim. 1996. Kesalahan-Kesalahan Bahasa dalam proses Pembelajaran Bahasa Melayu dlm. Kertas Kerja Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu. Beijing.
Awg. Sariyan. ( 1996 ). Warna dan Suasana Perancangan Bahasa Melayu di Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka : Kuala Lumpur.
Djago Tarigan. 1990. Pengajian Analisis Kesalahan Berbahasa. Penerbit Angkasa Bandung.
Nik Safiah Karim dan rakan-rakan. 2003. Tatabahasa Dewan. Edisi Baru. Dewan Bahasa dan Pustaka : Kuala Lumpur.
Wong Khek Seng. 1991. Penukaran Kod Dalam Perbualan. Jurnal Dewan Bahasa 35 (12): 1052-1060.
http://www.hum.usm.my/BMBATI/radiah/pelajar/HMT228.htm

Testimoni Biodisc

BOIKOT YAHUDI

BOIKOT YAHUDI

E-Jariah Mudah dan hebat

contact me

My Social : http://matskai.ning.com

 

©2009  Financial Freedom | Template Blue by TNB